Annons

Gotlänningars läkemedelskostnader lägst i landet

Göteborgarnas läkemedel kostar mest och gotlänningarnas minst. Det framgår av siffror om vad läkemedelsförmånen kostar utslaget per invånare. Efter en framgångsrik ?Handla klokt?-kampanj blev kostnaderna lägst på Gotland.

5 jun 2002, kl 17:33
0


Göteborgs stad ligger i topp när det gäller kostnader för läkemedelsförmånen. Totalt kostade läkemedelsförmånen för en genomsnittlig göteborgare 1 891 kronor förra året. Det var en ökning med 186 kronor jämfört med 1998. Göteborg behåller därmed förstaplatsen från 1998. Det framgår av en sammanställning gjord av Apoteket AB.
Grannarna i Bohuslän har ökat kostnaden mest av alla huvudmän under 1999 vilket ledde till att länet hamnade tvåa i kostnadsligan. Med en ökning på drygt 14 procent hamnade totalkostnaden för en genomsnittlig medborgare i Bohuslandstinget på 1 800 kronor.
Norrbotten ligger med 1 793 kronor per invånare trea i sammanställningen. Kronoberg som låg tvåa 1998 hamnade 1999 på fjärde plats efter att ha visat en av de lägre kostnadsökningarna.Billiga gotlänningar

1998 var läkemedelsförmånen per invånare lägst i Halland. Men under 1999 tog Gotlands kommun över som billigast i landet. Kostnaden var 1 510 kronor per invånare.
I Halland var kostnaden 1 546 kronor per invånare, medan kostnaden i Örebro och Jämtland var en krona högre.
Ökningstakten på Gotland var 6,0 procent, avsevärt mindre än riksgenomsnittet 10,8 procent och Bohuslän som ökade med 14,3 procent. En anledning till den låga gotländska ökningen är sannolikt den kampanj, ?Handla klokt?, som drevs på Gotland förra året.
? Kampanjen riktade sig till led i läkemedelsförsörjningen. Vi hade regelbundet återkommande annonser riktade till allmänheten i dagspressen, vi var mycket aktiva med att informera förskrivarna om vår rekommendationslista, vi uppmuntrade ökad användning av provförpackningar etc, säger Maria Ahlsten, apoteksdirektör på Gotland.
Nu är låg läkemedelskostnad inte ett mål i sig ? en ensidig fokusering på kostnader kan leda till underförskrivning.
? Det vet vi inte, det är svårt att fastslå. Men visst har vi tänkt på problemet. Och vi har inte sett några tecken på medicinska problem orsakade av underförskrivning. Vårt hälsoläge är gott, säger Maria Ahlsten.
Gotlands kampanj har uppmärksammats utanför ön.
? Flera landsting funderar på att göra liknade kampanjer, säger Maria Ahlsten.