Annons

Glatirameracetat förbättrade situationen för MS-patienter

Glatirameracetat (Copaxone), som tidigare kallades co-polymer 1, är godkänt i USA för att minska antalet skov hos patienter med MS, multipel skleros, där sjukdomen uppträder i skov. I Sverige är det ännu inte godkänt, men används på licens.Produkten består av acetatsaltet av en blandning av syntetiska polypeptider; L-formerna av aminosyrorna alanin, glutaminsyra, lysin och tyrosin. […]

19 jul 2002, kl 02:55
0

Glatirameracetat (Copaxone), som tidigare kallades co-polymer 1, är godkänt i USA för att minska antalet skov hos patienter med MS, multipel skleros, där sjukdomen uppträder i skov. I Sverige är det ännu inte godkänt, men används på licens.
Produkten består av acetatsaltet av en blandning av syntetiska polypeptider; L-formerna av aminosyrorna alanin, glutaminsyra, lysin och tyrosin. Den inhiberar, eller modifierar, allergisk encefalomyelit hos flera olika arter i laboratorieexperiment.
I en placebokontrollerad dubbelblind multicenterstudie ingick 251 patienter med skovartad MS, varav hälften fick placebo. Ursprungligen skulle studien pågå i två år, men den förlängdes med 1?11 månader, så den totala aktiva tiden var 25?35 månader.  Glatirameracetat gavs dagligen som subkutana injektioner.
Den aktiva substansen minskade antalet skov och den förlängde den skovfria tiden. Antalet skov minskade med 32 procent. Knappt 34 procent av patienterna som fick aktiv substans var skovfria under hela studien mot 25 procent i placebogruppen. Mediantiden till det första skovet var 287 dagar respektive 198 dagar.
Man mätte också graden av neurologiskt handikapp. Under studiens gång förbättrades 27 procent av de aktivt behandlade patienterna och 12 procent av patienterna som erhöll placebo. 31 procent av patienterna i placebogruppen försämrades, jämfört med 18 procent i den aktivt behandlade.
Biverkningar var vanliga, men lindriga. Två tredjedelar av de aktivt behandlade och en tredjedel av placebokontrollerna fick lokala hudreaktioner efter injektionen. Besvären var övergående och inga fall av hudnekros sågs.
Studien sponsrades av det israeliska företaget Teva, som marknadsför glatirameracetat.  
Neurology 1998;50:701?8