Genkoll hittar rätt patient för lungcancerpreparat

Mutation i EGFR-genen kopplas till lyckad behandling med Iressa hos patienter med lungcancer. Även Terceva visar sig fungera bättre på patienter med mutation. Nya data som
banar väg för anpassade läkemedel presenteras i två studier i New
England Journal of Medicine.

21 aug 2009, kl 12:59
0

Annons

Det har länge pratats om de skräddarsydda läkemedlen som de som ska revolutionerna läkemedelsanvändningen. Samtidigt har de studier som kopplar identifierar dessa subgrupper varit kostsamma och inte alltid stått överst på företagens och myndigheternas listor när ett nytt preparat tas fram.

Men nu har två studier presenterats i New England Journal of medicine som visar att två typer av preparat mot lungcancer har bättre effekt hos människor med en viss mutation i genen som kodar för en receptor för epidermisk tillväxtfaktor, EGFR.

I det ena fallet handlar det om Astrazenecas Iressa (gefitinib). I studien ingick tidigare obehandlade kvinnor i Östasien med lungcancer. Av dessa behandlades 609 med gefitinib (250 mg per dag) och lika 608 med karboplatin (individanpassad dos) kombination med paklitaxel (200 mg per kvadratmeter kroppsyta).

Resultatet visade att behandling med gefitinib gav ett mycket bättre resultat än paklitaxel i kombination med karboplatin bland östasiatiska kvinnor. Behandling med gefitinib hade ett bättre resultat för de patienter som hade en mutation i genen för EGFR.

I den andra studien utfördes i Spanien där 350 patienter med lungcancer och en mutation i EGRF identifierades. Personerna med den specifika mutationen visade sig svara bra på behandling av Tarceva (erlotinib) som marknadsförs av Roche. Författarna bakom studier visade också att screening för EGFR-mutation bland lungcancerpatienter kan göras snabbt och i stor skala.

Roche genomför just nu kliniska studier för att utvärdera effektiviteten av erlotinib som förstalinjens preparat för lungcancerpatienter med den här mutationen. Studien inkluderar ett test från företaget med vilket en test för att hitta eventuella mutationer ingår.

Iressa från Astrazeneca är ett exempel på ett läkemedel som först utvecklades mot lungcancer i den breda populationen men senare studier har lyckats identifiera grupper där läkemedlet ger mer effekt.