Annons

Genetisk koppling till lungcancer

Forskare har visat att vissa DNA-förändringar i en
region på kromosom 15 markant ökar risken för att utveckla lungcancer.
Studierna presenteras i Nature och Nature Genetics.

3 apr 2008, kl 12:23
0

Annons

Rökning ligger bakom nio av tio fall av lungcancer men ändå drabbas bara omkring 15 procent av alla rökare av sjukdomen. Detta har länge talat för att det borde finnas en genetisk förklaring och nu har några av de starkaste bevisen för detta lagts fram av tre olika forskargrupper. De har alla identifierat DNA-varianter som kan innebära en 30 till 80 procent högre cancerrisk för rökare.

Forskargrupperna – från Frankrike, Island och USA ? har hittat DNA-varianterna i en region på kromosom 15 som innehåller gener för nikotinreceptorer, men forskarna är oense om hur detta ska tolkas. En hypotes är att de personer som bär de genetiska förändringarna är mer benägna att bli nikotinberoende än andra. En annan tolkning är att den genetiska effekten är oberoende av rökningen, vilket skulle innebära att även icke-rökare löper ökad risk att drabbas.