Annons

Apoteket Shop hänger löst

Apotekets satsning på  Apoteket Shop kan visa sig ha varit en felsatsning. I och med omregleringen av apoteksmarknaden ska försäljningen av läkemedel antingen ske i fullskaliga apotek eller i detaljhandel med ett begränsat receptfritt sortiment. Egenvårdsapoteken kan därmed försvinna. Men Apotekets vd Stefan Carlsson menar att tolkningen av vad som avses med ett riktigt apotek är en öppen fråga.

2 apr 2008, kl 17:46
0

Annons

I höstas startade företaget ett försök på sju av sina 38 egenvårdsapotek där kunder kan hämta ut receptbelagda läkemedel. När försöket sjösattes angavs skälet i första hand vara att se om man kunde minska köerna på de vanliga apoteken.

Men i själva verket förstod Apoteket redan då att konceptet med egenvårdsapoteken kan bli förbjudet på en omreglerad marknad nästa år, och apoteket ville därför testa varianten med uthämtning av recept.
? Vi måste se över vårt shop-koncept så att det stämmer med apoteksbegreppet, säger Stefan Carlsson nu.
? Det är ju ännu inte avgjort om det är tillräckligt att göra som vi gör i försöket; att man kan gå in i en shop och beställa sina receptbelagda läkemedel och hämta ut dem nästa dag eller om man måste lagerföra receptbelagda läkemedel för att räknas som ett riktigt apotek.

Om det här
kommer att räcka för att uppfattas som ett riktigt apotek kommer att få tolkas av Läkemedelsverket, säger Stefan Carlsson.
Men vad han tycker om den här delen i utredningen, det vill säga att de 40 egenvårdsapoteken i sin hittillsvarande form inte blir tillåtna, vill han idag inte säga något om.
? Nej,vi visste att det här förslaget skulle komma och för oss gäller det att tranformera våra shoppar så långt det går. Nu beror det på hur tolkningen av vad som krävs av ett riktigt apotek blir, alltså om det räcker att man kan lämna in sina recept och hämta ut nästa dag eller om det krävs lagerhållning.
Lars Reje har antytt att shopparna mycket enkelt kan göras om till fullvärdiga apotek och därmed vägas in i den kommande försäljningen av apotek.