Annons
Generika sparar miljarder i läkemedelskostnader

Generika sparar miljarder i läkemedelskostnader

Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna i Europa, visar ny studie från TLV.

15 nov 2016, kl 17:51
0

Annons

Sverige hör till de tre länder med lägst läkemedelskostnad i Europa. Det visar en ny studie som tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, har gjort. En stor del av förklaringen ligger enligt TLV i utbytessystemet med generiska läkemedel och den prispress som uppstår när läkemedel förlorar sina patent.

Konkurrens i form av generiska läkemedel innebär att priset pressas ned. Efter tre månader har priset i genomsnitt sjunkit med 40 procent och efter två år har priset minskat med 65 procent.

Enligt undersökningen betalar Europeiska länder i genomsnitt 2,6 miljarder kronor mer för samma läkemedel.

– Tack vare att vi har ett system som för att priserna faller så pass mycket ger det vården möjlighet att behandla för patienter. Vi ser att antalet doser stiger i takt med att priserna faller, säger Svante Rasmuson, enhetschef för marknadsanalys på TLV.

Förra året var den totala kostnaden för läkemedel inom förmånen i Sverige 20,3 miljarder kronor, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Utbytessystemet med generiska läkemedel har funnits sedan 2002 och innebär att apoteken byter ut det förskrivna läkemedlet till ett likvärdigt läkemedel som har lägst pris på marknaden. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden är apoteken skyldiga att byta till den produkt, periodens vara, som TLV utser i varje utbytesgrupp.