Annons
Ny studie: Läkemedel för att förebygga bröstcancer

Ny studie: Läkemedel för att förebygga bröstcancer

Totalt ska cirka 1 500 friska kvinnor delta i den svenska studien och få läkemedel i förebyggande syfte.

15 nov 2016, kl 10:34
0

Signe Borgquist.

Läkemedlet tamoxifen använts vanligtvis för att förebygga återfall hos kvinnor som haft bröstcancer och har då en effekt på kvarvarande bröstcancerceller. Nu vill forskare från Lund och Stockholm studera dess förebyggande effekt.

– Vi tror att läkemedlet påverkar tätheten i brösten så att den blir mindre, med minskad risk för bröstcancer som följd, säger Signe Borgquist, överläkare och docent vid Lunds universitetssjukhus och ansvarig för studien i Lund.

I studien, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska Institutet, ska 1440 friska kvinnor aktuella för mammografi få läkemedlet tamoxifen. Kvinnorna delas slumpmässigt in i sex grupper: fem som får tamoxifen i olika doser, från 1 mg till 20 mg läkemedel, och en som får placebo. Syftet är att hitta den lägsta dosen av läkemedlet som inte ger några eller endast milda biverkningar men fortfarande har en skyddande effekt.

– Vid förebyggande behandling kan man inte acceptera samma biverkningar som vid behandling av befintlig bröstcancer, säger Signe Borgquist.

Hur stor riskminskningen den förebyggande behandlingen ger är svår att svara på och beror på hur stor risk kvinnan har innan behandlingsstart. Parallellt med läkemedelsstudien arbetar forskarna därför med att ta fram risk-prediktions modeller för att bättre kunna förutspå risken att drabbas av bröstcancer.

I dag vet man att mutationer i vissa gener ger en kraftigt förhöjt risk, men den patientgruppen behöver aggressivare behandling. Det är i stället kvinnor med lägre, men ändå förhöjd risk den förebyggande behandlingen kan vara aktuell för, menar Signe Borgquist.

– Vi vill prediktera de med måttlig förhöjd risk beroende på ärftlighet, brösttäthet, livsstil och biomarkörer. Där har vi bra information från en tidigare studie, Karma studien, och nu är målet att med hjälp av den ta fram ännu bättre verktyg för prediktion, säger Signe Borgquist.

Studien ska genomföras vid universitetssjukhuset i Lund och Södersjukhuset i Stockholm med professor Per Hall som nationell ansvarig. När studien är färdig någon gång i slutet på nästa år är planen att starta ytterligare en studie med 8 000 deltagare.

– Jag tror att vi har en stor uppgift framför oss när det gäller förebyggande av cancer. I dag förebygger vi stroke, hjärtinfarkt, och så vidare. När det kommer till cancer finns det inte mycket inom förebyggande åtgärder, men vi som driver den här forskningen är övertygade om att det finns mycket att göra där, säger Signe Borgquist.

Cirka 9 000 svenska kvinnor får bröstcancer årligen och många av dem behandlas med tamoxifen för att förhindra återfall i sjukdomen efter avslutad behandling.