?Generalist? efter Lönngren på MPA

Den 1 februari tillträder Thomas Kühler, disputerad kemist från Astrazeneca R&D i Mölndal, som direktör på Läkemedelsverket (MPA).

24 jan 2002, kl 20:29
0

Thomas Kühler beskriver sig som en målinriktad entreprenörstyp, ?mer generalist än expert?. Som direktör på MPA efterträder han sin namne Lönngren, numera chef för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA i London.
Göteborgaren och kemisten Thomas Kühler, född 1956, disputerade 1986 vid Chalmers/Sahlgrenska på ett tvärvetenskapligt arbete med inriktning på metabola processer.

Positivt skede

Efter en postdoc-period under handledning av nobelpristagaren i kemi Donald J. Cram på den amerikanska västkusten återvände han till den svenska och dåvarande Hässle.
? Företaget var inne i ett mycket positivt skede. Fredagen innan jag började i februari 1988 fick både Losec och Plendil klartecken av Läkemedelsverket samma dag, säger Thomas Kühler.
Efter några år som kemist i olika magtarmprojekt var han med och startade ett forskningscenter i Boston, och blev sedermera biträdande avdelningschef på kemiavdelningen på Astra Hässle.
I mars i fjol övergick han dock till en projektledartjänst med uppgift att bygga upp infrastruktur för preklinisk forskning.
Totalt har han 14 års erfarenhet av läkemedelsfrågor med tonvikt på Drug Discovery, ?men även viss exponering mot övriga andra delområden?.

Thomas Kühler kommer att ingå i verksledningen och får det övergripande ansvaret för fem enheter (de båda enheterna för preklinisk och klinisk utredning samt enheterna för kliniska prövningar och licenser, biverkningar samt läkemedelsinformation).
Även om han har starka band till hemstaden Göteborg, ser han fram emot flytten till Uppsala.
? Många trodde nog att Uppsala skulle hamna i en utförsbacke när Pharmacia omstrukturerade, men nu har regionen istället blivit en riktig ?hotspot?, säger Thomas Kühler.