Annons
Fusidinsyra ersätter borttagen salva

Fusidinsyra ersätter borttagen salva

Fusidinsyra rekommenderas nu vid svinkoppor i stället för den salva som inte längre tillverkas.

21 sep 2018, kl 11:26
0

Annons

Tillverkningen av retapamulinsalva mot svinkoppor, impetigo, har tidigare upphört och i somras tog lagret slut på den svenska marknaden. Läkemedlet kommer att avregistreras och inget nytt läkemedel med retapamulin väntas komma. Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar rekommenderar därför att kräm eller salva med fusidinsyra (Fucidin) används som ersättning.

Impetigo är en ytlig hudinfektion som är vanlig hos barn och som orsakas av Staphylococcus aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Den första åtgärden vid lindriga svinkoppor är att lösa upp och ta bort krustorna på huden med tvål och vatten. När detta inte hjälper rekommenderas vid måttlig impetigo nu kräm eller salva med fusidinsyra två till tre gånger dagligen i sju dygn.

Tidigare ansågs det mindre lämpligt att använda fusidinsyra på grund av kraftig resistensutveckling hos stafylokocker. Men bristen på alternativ gör att läkemedlet nu ändå rekommenderas för utvärtes behandling vid måttlig impetigo.

Expertrådet skriver att resistensen mot fusidinsyra hos de aktuella stafylokockerna vid hudinfektioner har minskat något och ligger på cirka tre procent. Det är viktigt att bevaka resistensläget och expertrådet rekommenderar hälso- och sjukvården att gärna skicka prover på odling vid impetigo.

Fusidin ingår inte i läkemedelsförmånen. En tub på 15 gram kostar cirka 140 kronor.