Annons

FuG får 800 000 kr för hiv-projekt i Uganda

Farmacevter utan gränser, FuG, får drygt 800 000 kronor från Forum Syd för ett tvåårsprojekt som ska öka tillgängligheten till antiretrovirala läkemedel till hiv-infekterade på landsbygden i Uganda.

15 mar 2012, kl 10:45
0

Annons

I Uganda finns antiretrovirala läkemedel tillgängliga gratis på sjukhusen. Men många hiv-infekterade som bor på landsbygden, långt från sjukhus, har inte tillgång till dessa läkemedel.

Genom ett samarbete mellan Farmacevter utan gränser och den ugandiska organisationen Racobao ska nu tillgängligheten göras större även på mindre hälsocentraler ute på landsbygden. FuG får därför 800 000 kr från Forum Syd för att under 2012 och 2013 arbeta med att stärka samhällsstrukturer för förbättrad hantering av antiretrovirala läkemedel till hiv-infekterade. FuG bidrar själv med ytterligare 80 000 kronor till projektet, medel som kommer från medlemsavgifter och gåvor.

Projektet syftar enligt FuG till att få myndigheterna att ta sitt ansvar för de hiv-infekterades hälsosituation. Genom att utbilda personer som lever med hiv, skapa nätverk och stödja lobbygrupper bidras till en långsiktigt hållbar lösning där de lokala hälsomyndigheterna tar ansvar för en säker tillgång till antiretrovirala läkemedel och en hållbar läkemedelsanvändning. Dessutom ska volontärer, ?treatment helpers? och hälsoarbetare som utbildats i tidigare samarbetsprojekt få uppföljningsutbildning om antiretroviral behandling.

Farmacevter utan gränser har under fem år arbetat tillsammans med Racobao för att förbättra användningen av antiretrovirala läkemedel.