Förvirrat läge kring läkemedelsinformationen

Förvirrat läge kring läkemedelsinformationen

Regeringen har nu gett Läkemedelsverket klartecken att låta
Sjukvårdsrådgivningen sköta den producentoberoende
läkemedelsinformationen. Men hur det rent praktiskt ska gå till är
fortfarande mycket oklart och ingen tror att lösningen kommer vara på
plats den 1 juli.

30 apr 2009, kl 14:49
0

Annons

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden har regeringen gett Läkemedelsverket i uppgift att sköta den producentoberoende läkemedelsinformation som Apotekets Kundcentrum tidigare hanterat. Men Läkemedelsverket sa tidigt ifrån att de inte har möjlighet att bygga upp någon egen nationell läkemedelsupplysning. Istället har de föreslagit att Sjukvårdsrådgivningen får det uppdraget.

Och nu har regeringen sagt ja till den lösningen under förutsättning att det går att lösa med bra avtal.
? Vi jobbar nu vidare för att få igång en sådan lösning. Detaljerna är inte klara och jag vet inte när det kan vara igång operativt. Men det är i alla fall bestämt nu att det är den här lösningen som vi jobbar för, säger Ursula Forner, kommunikationsdirektör på Läkemedelsverket.

På Sjukvårdsrådgivningen är man lite mer avvaktande och menar att det är mycket kvar som måste lösas. De har precis påbörjat arbetet med att analyser hur en sådan tjänst skulle kunna integreras i deras system.
? En skiss som vi funderar på är att samtalen går till vårt nummer 1177. Där svarar först våra ordinarie sjuksköterskor. Om de inte kan svara på frågan kopplar de vidare samtalet till annan personal som blir nischade på läkemedel. Krävs det sedan ytterligare kompetens får vi koppla vidare till Läkemedelsverkets experter, säger Björn Gustafsson som fått ansvar för frågan på Sjukvårdsrådgivningen.
? Men det här är bara en skiss ännu så länge, vi måste analyser det mer innan vi bestämmer något.

Sjukvårdsrådgivningen ägs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och den formella lösningen på hur läkemedelsinformationen ska hanteras blir därför något krånglig. Först ska regeringen säga ett slutgiltigt ja till att Läkemedelsverket lägger ut uppgiften på någon annan. Sen får Läkemedelsverket göra upp med SKL och teckna avtal med dem. Därefter blir det SKL:s beställarenhet som får lägga en beställning till Sjukvårdsrådgivningen. Den verksamheten är i sin tur uppdelad på 17 olika landsting och Sjukvårdsrådgivningen måste därför hitta minst två olika landsting som kan tänka sig att ta på sig uppgiften att också svara på läkemedelsfrågor.
? Vi har skickat ut frågan till alla landsting men hittills inte fått något svar, säger Björn Gustafsson.
? Närmast till hands ligger förstås Kalmar och Uppsala eftersom det är där som Apotekets Kundcentrum varit placerade. Men vår verksamhet i Uppsala har vi precis lagt ut på entreprenad, så det är möjligt att det försvårar det hela lite.

Om läkemedelsinformationen landar hos Sjukvårdsrådgivningen tror Björn Gustafsson att de kommer att behöva rekrytera farmacevtisk personal.
? Ja, även om våra sjuksköterskor blir vidareutbildade inom läkemedel så tror jag nog att vi kommer behöva ta in ny kompetens.
Läkemedelsverket håller just nu på att rekrytera fyra apotekare som ska kunna svara på de frågor som Sjukvårdsrådgivningen inte klarar att hantera.

En annan knäckfråga är vad som ska hända med den databas som Apoteket Kundcentrum byggt upp med mängder av fråga-svar.
? Det är ju en del av det som vi får titta på i vår analys tillsammans med Läkemedelsverket och Apoteket. Det är klart att vi vill använda den kunskapsbas som finns upparbetad, säger Björn Gustafsson.

Oavsett vilken lösning det blir är det ingen som tror att den kommer att vara operativ från den 1 juli.
? Jag ser inte att vi kan ha något igång förrän tidigast den 1 oktober, säger Björn Gustafsson.

På Läkemedelsverket är man medveten om tidsproblematiken.
? Vi kommer behöva ha någon slags interrimlösning och det är möjligt att vi får använda oss av Apoteket där, men det kommer att lösa sig innan den 1 juli, säger Ursula Forner.