Immunhämmande läkemedel kostar samhället mest

Efter två år av kraftiga ökningar för kostnader för receptbelagda
läkemedel är dessa på väg att minska. De läkemedelsgrupper som är mest
kostsamma för läkemedelsförmånen är immunsuppressiva medel, insuliner
och medel mot astma och KOL. Det framgår av Socialstyrelsens rapport om
läkemedelsförsäljningen.

4 maj 2009, kl 13:32
0

Annons

Kostnaderna för receptförskrivna läkemedel beräknas öka från 2088 års 20,3 miljarder till mellan 22 och 23 miljarder år 2012. De kommande åren förväntas kostnaderna öka med omkring 3 procent år år. Det visar siffror som Socialstyrelsen presenterar i sin analys och prognos av läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Rapporten vittnar om en något minskad takt av kostnadsökningarna som annars stegrat sedan 2007 och 2008. Då ökade kostnaderna med ungefär fyra procent efter att legat stilla mellan 2003 och 2006. En anledning till att kostnadsutvecklingen nu förväntas bli mindre är enligt Socialstyrelsen att den ekonomiska krisen.
– En viktig faktor som bidragit till kostnadssänkningen är att landstingens arbete med att begränsa omotiverad förskrivning av dyra läkemedel verkar ha ökat det senaste året och mycket tyder på att ned ekonomiska nedgången har påskyndat processen, säger Maarten Sengers vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning i en presskommentar.

Mest kostar immunhämmande läkemedel mot bland annat reumatoid artrit som totalt svarade för 1 598 miljoner kronor förra året och som stod för en kostnadsökning på 21 procent mellan 2007 och 2008. Hit hör till exempel TNF-alfahämmarna Enbrel (etanercept) och Humira (adalimumab). Två på listan ligger insuliner för behandling av diabetes som kostade 929 miljoner förra året. Därefter kommer adrenergika inhalatorer som används för behandling av astma och KOL.

Bland de 50 mest kostsamma läkemedelsgrupperna är det psykostimulantia som har den högsta ökningstakten. Detta beror främst på att förskrivningen av läkemedel mot ADHD, framförallt Concerta och Ritalin (metylfenidat). Kostnaderna för vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, Seroquel (quetiapin) och Revlemid (lenalidomid) ökade alla med minst 20 miljoner kronor under 2008.

Socialstyrelsen spår att kostnaderna kommer att minska och att de 2012 kommer att ligga på mellan 1 till 2 procent. En förklaring är att många patent går ut i slutet av 2011 och 2012. Socialstyrelsen räknar också med att de genomgångar som TLV gör kommer att får större betydelse för att begränsa förskrivningen av onödigt dyra läkemedel.