Annons
Fortsatta vaccinsatsningar i budgetpropositionen
Magdalena Andersson.

Fortsatta vaccinsatsningar i budgetpropositionen

Regeringen vill bland annat satsa ytterligare 6,5 miljarder kronor 2021-2023 på inköp av vacciner mot covid-19.

20 sep 2021, kl 13:48
0

Regeringen föreslår stora satsningar på inköp av vacciner mot covid-19 även under de kommande två åren. Det framgår av den budgetproposition som regeringen i dag överlämnade till riksdagen.

Under återstoden av 2021 avsätts ytterligare 1 miljard kronor för vaccininköpen. För nästa år avsätts 3,5 miljarder kronor och för 2023, då Sveriges nuvarande vaccinavtal löper ut, 2 miljarder kronor.

– Det är viktigt att vi håller fortsatt vaksamhet och beredskap för att hantera pandemin. Därför tillför regeringen stora resurser och medel till hanteringen av pandemin, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Inköp av vacciner mot covid-19 för olika behov

I budgetpropositionen skriver regeringen att covid-19-vaccinens effekt över tid ännu är osäker. Men att de som vaccinerats troligtvis kommer att behöva en påfyllnadsdos för att bibehålla ett gott skydd. Behovet påverkas även av hur viruset muterar.

I de föreslagna satsningarna ingår den påfyllnadsdos till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som Folkhälsomyndigheten redan rekommenderar. Liksom att vid behov kunna ge påfyllnadsdos även till exempelvis äldre på särskilda boenden inför vintersäsongen 2021-2022. När det gäller den stora delen av den vaccinerade befolkningen räknar regeringen med att en första påfyllnad kan komma att behövas under 2022.

Överskott ska säljas vidare

I budgetpropositionen begär regeringen också fortsatt bemyndigande från riksdagen även under nästa år att sälja vidare det överskott av vaccin som Sverige avsiktligt köper in. ”Vid försäljningarna kommer regeringen sträva efter att täcka en så stor del som möjligt av det inköpspris som Sverige betalat och att inga vacciner ska behöva kasseras”, skriver regeringen.

Överskottet kan komma att säljas med prisrabatt till andra stater eller till organisationer som exempelvis Covax, som arbetar för en rättvisare global vaccinfördelning. Möjligheten att ge sådana prisrabatter är inräknad i de anslag som regeringen föreslår för inköp av vacciner mot covid-19.

I budgetpropositionen avsätter regeringen även ytterligare 500 miljoner kronor i år och2,1 miljarder kronor nästa år för ersättning till regionerna för vaccinationsarbetet.