Annons

Fortbildning på landstingens agenda

Enligt flera bedömare är det för tidigt att säga något om vilka effekter etikavtalet haft på läkarnas vidareutbildning. Frånvaron av öronmärkta medel för att kompensera bortfallet av industripengar oroar dock många.

18 apr 2005, kl 13:30
0

En viktig förändring i det nya etikavtalet är att företagen nu får stå för maximalt hälften av kostnaderna i samband med utbildningar och konferenser.

Från flera håll, inte minst läkarnas yrkesorganisationer, har man därför framfört krav på att huvudmännen bör avsätta specifika medel för att täcka bortfallet om man inte ska riskera en försämrad fortbildning. Något som bara ett fåtal landsting gjort hittills.

Det nya etikavtalet är dock ännu ungt, genomklubbat i de sista landstingsstyrelserna så sent som i februari. Enligt de flesta bedömare som Läkemedelsvärlden talat med är det därför för tidigt att dra några slutsatser om att avtalet fått några negativa effekter på läkarnas fortbildning.

? Man har uppenbarligen inte allokerat särskilda resurser för att kompensera det minskande bidraget från industrin i de flesta landsting, men det kan vara så att medel ändå går till fortbildning inom ramen för den ordinarie budgeten. Det är för tidigt att dra några slutsatser om effekter på fortbildningen, men vi bevakar förstås frågan, säger Håkan Mandahl, vice vd på Läkemedelsindustriföreningen.

Nya lösningar

Ellen Hyttsten, direktör vid Sveriges Kommuner och Landsting, tycker att kraven på att landstingen måste skjuta till pengar har varit ?väl snabba?.

? Ytterst är detta upp till varje enskilt landsting, men det är mycket i den tidigare situationen som behöver ses över. Vilka har åkt på olika arrangemang? Vad har de fått ut? Det har inte alltid varit speciellt välplanerat, och allt har inte gett ett optimalt utbyte.

? Fortbildningen måste planeras bättre utifrån den enskildes och vårdens behov. Vilka former för fortbildning bör man satsa på? Här måste man hitta nya lösningar på många håll. Det är inte konstigt att man inte hunnit analysera dessa frågor färdigt i alla landsting.

? Sedan är det ofrånkomligt att vissa grupper, som haft det väldigt förmånligt tidigare, nu får det sämre eller kontrolleras mer, säger Ellen Hyttsten.

Hon tycker att det är väl tidigt att tala om hur avtalet påverkat vårdpersonalens fortbildning, men hon ser dock en positiv effekt redan nu.

? Från att ha varit en undanskuffad fråga har fortbildningen nu hamnat överst på dagordningen i alla landsting. Det är viktigt.

Mer byråkrati

Håkan Mandahl säger sig fått enstaka rapporter om ett minskat antal svenska deltagare på internationella konferenser.

? Men det är för tidigt att säga att det handlar om en trend.

Enligt honom är företagen besjälade av att följa det nya avtalet.

? Man gör verkligen sitt bästa, det tror jag också är det intryck man fått från landstingssidan. Det är viktigt att spelreglerna tydliggjorts. Men det har blivit administrativt besvärligare, företagen måste till exempel begära tillstånd från huvudmännen för att få genomföra konsulentbesök, och dessa svarar inte alltid. Ett annat problem är lokala avvikelser från avtalet på lägre nivå, förvaltningar och sjukhus som inte följer landstingslinjen. Det finns många ?öar? där det inte fungerar så bra, säger Håkan Mandahl.

? Det finns också exempel på flera läkargrupperingar som haft stora förhoppningar om att industrin ska kunna bidra finansiellt på samma sätt som tidigare. Deras förväntningar kommer på skam.