Annons
Fortbildning om läkemedel räddad efter protester
Foto: istock

Fortbildning om läkemedel räddad efter protester

En nedlagd informationsverksamhet återuppstår i primärvården i Region Stockholm.

15 dec 2021, kl 11:49
0

Marie Schill

Marie Schill.

Läkemedelsvärlden rapporterade i fjol om Region Stockholms beslut att avveckla den så kallade Fila-gruppen. Den bestod av informationsapotekare och informationsläkare som sedan 2010 hade erbjudit regionens vårdcentraler besök med producentobunden fortbildning om läkemedel.

Fortbildningen gav aktuell kunskap om för primärvården viktiga läkemedelsområden och dessutom information och diskussion anpassad till varje vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansåg att verksamheten var bra, men inte passade in i den nya kunskapsstyrningsorganisationen. En större del av ansvaret för fortbildningen skulle ligga på vårdcentralerna själva.

Fortbildning om läkemedel var uppskattad

Protesterna lät inte vänta på sig. Både fackliga organisationer och olika vårdcentraler vände sig till förvaltningen med kritik mot avvecklingsbeslutet. Och även i en konsultrapport som förvaltningen beställde uttryckte vårdcentralerna stor uppskattning av informationsverksamheten.

Regionens beslutsfattare verkar ha lyssnat på synpunkterna. De har återinfört funktionen med informationsapotekare och informationsläkare som ska stötta primärvården med fortbildning och kunskapsutveckling i läkemedelsfrågor. Den nygamla verksamheten har fått namnet ”Kunskapsteam läkemedel”. Organisatoriskt har den flyttat från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Akademiskt primärvårdscentrum, APC, som har ett övergripande fortbildningsuppdrag i primärvården i Region Stockholm.

Den som leder det nya kunskapsteamet är informationsapotekaren Marie Schill, chef för enheten Kvalitetsstöd och fortbildning på APC. Hon arbetade även i den dåvarande Fila-gruppen och är glad att protesterna mot avvecklingen gav resultat.

– Jag tror att det blev ett uppvaknande. Tidigare hade nog inte förvaltningen förstått att det handlade om en verksamhet som var så uppskattad av vårdgivarna, säger Marie Schill.

– Medarbetarna i primärvården har en pressad arbetssituation och vill samtidigt hålla sig uppdaterade om utvecklingen på läkemedelsområdet. Genom våra besök får de på ett enkelt sätt sådan fortbildning, som enbart baserad på evidens och inget tyckande eller ekonomiska intressen. Det ger en trygghet som jag tror är en viktig förklaring till att man vill ha kvar oss.

Ska besöka 229 vårdcentraler

Det nybildade kunskapsteamet startar officiellt sitt arbete 1 januari 2022. Teamet har samma uppbyggnad som den tidigare gruppen och består av informationsapotekare, informationsläkare samt en sjuksköterska med särskild erfarenhet av läkemedelsfrågor. Verksamheten kommer också att ha ungefär samma resurser och omfattning som den tidigare. En bas blir fortfarande de sju informationsapotekarnas besök på regionens 229 vårdcentraler. Tidigare gjorde gruppen två-fyra besök per och vårdcentral.

Den röda tråden i dessa besök blir även fortsättningsvis föreläsningar och diskussioner kring Kloka listan, regionens behandlingsrekommendationer.

– Väldigt roliga och väldigt utmanande, säger Marie Schill om besöken.

– Även om Kloka listan är basen så landar man ofta i olika diskussioner på olika vårdcentraler, utifrån vilka frågor medarbetarna just där har.

Hon hoppas att nystarten och flytten till APC även kommer att ge nya utvecklingsmöjligheter.

– Vi hoppas kunna bygga en struktur där vi kan stötta primärvården ännu mer i läkemedelsfrågor. Så att vi exempelvis kan identifiera vårdcentraler där man behöver prata mer om en viss fråga och då kan skicka dit ett kunskapsteam.