Första för sällsynt sömnstörning

Ett särläkemedel för behandling av en ovanlig sömnstörning är på väg att godkännas.

27 apr 2015, kl 10:39
0

Annons

En behandling för sömnstörning hos blinda vuxna är på väg att godkännas

Det är läkemedlet Hetlioz, tasimelteon, som EMA vill ska godkännas för behandling av en sällsynt sömnstörning hos helt blinda vuxna.

Vuxna som helt saknar syn får ibland problem med dygnsrytmen, då vår 24-timmarsklocka är nära kopplat till mönstret av dagsljus och människor som inte uppfattar ljus är mer benägna att drabbas av sjukdomen. Den innebär att de somnar och vaknar vid olika tidpunkter jämfört med befolkningen i övrigt, ofta i ett mönster som är närmare en 25-timmarsklocka än en 24-timmars.
Sjukdomen är en på längre sikt försvagande sjukdom som påverkar livskvaliteten och patientens förmåga att följa ett vanligt dagligt schema.

Hetlioz är en melatoninreceptoragonist som i två kliniska studier visat signifikant effekt jämfört med placebo.
Idag finns inte någon godkänd behandling för det här tillståndet, men EMA rekommenderar EU-kommissionen att fatta beslut om godkännande för Hetlioz.