Startskottet går för försöket på apoteken

Startskottet går för försöket på apoteken

I dag börjar de första apoteken i landet att erbjuda så kallad inhalationsvägledning i en ny försöksverksamhet.

7 mar 2022, kl 10:25
0

Annons

Med start i dag erbjuder nio apotek på olika platser kunder fördjupad rådgivning om hur man använder en inhalator på bästa sätt. Om två veckor ska sedan sammanlagt 150 apotek vara i gång med denna tjänst som kallas inhalationsvägledning.

– Äntligen är vi i gång med farmaceutiska tjänster på svenska apotek, säger Sveriges apoteksförenings chefsfarmaceut Fredrik Boström i ett pressmeddelande.

Det hela bygger på ett regeringsuppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Myndigheten ska där tillsammans med apoteksbranschen utveckla och utvärdera offentligt finansierade farmaceutiska tjänster som öppenvårdsapoteken kan erbjuda för att förbättra läkemedelsanvändningen.

Apoteken ska testa och utvärdera flera olika tjänster. Näst på tur efter inhalationsvägledning står därför en tjänst som kallas medicinstart. Den är till för att stödja patienter med nyinsatt kronisk läkemedelsbehandling inom vissa terapiområden

Regeringsuppdraget genomförs i ett så kallat policylabb där TLV arbetar tillsammans med apoteksbranschen. Projektet ska pågå i tre år och TLV ska slutredovisa det till regeringen i mars 2024.