Förslag om tidig behandling av ADHD

Amerikanska läkare tycker att man ska överväga att behandla barn med ADHD redan från fyra årsåldern.

17 okt 2011, kl 12:51
0

Den amerikanska föreningen för barnläkare, American Academy of Pediatrics (AAP), har uppdaterat sina riktlinjer för diagnosticering och behandling av barn med ADHD. De tidigare riktlinjerna fokuserade på barn mellan sex och tolv år gamla, men de nya ger råd om barn mellan fyra och arton år.

AAP menar att genom att upptäcka och behandla barn redan vid en ung ålder ökar chansen för barnen att klara sig i skolan. Genom ökad medvetenhet, bättre diagnostik och behandlingsmetoder får fler barn hjälp.

Riktlinjerna rekommenderar dock att fyra- och femåringar först behandlas med olika beteendetekniker. Föräldrar ska utbildas i tekniker för att hantera barnens beteende, som positiv förstärkning, och ignorera eller bestraffa vissa beteenden. Endast när det inte fungerar bör yngre barn medicineras. Man påpekar att barnen bör följas upp för att se om symtomen kvarstår under hela skoltiden.

Läs mer om ADHD i kommande nummer av Läkemedelsvärlden.