Annons

Förslag att göra apotekens lager offentliga

Ett 50-tal av de dryga 3?000 motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden har betydelse för apoteksbranschen.De flesta kommer förstås från oppositionen, men också riksdagsmän från regeringspartierna har synpunkter på omregleringen och förslag på, som de tycker, förbättringar. Folkpartisten Anna Steele Karlström vill till exempel att apoteken ska få möjlighet att behandla enklare krämpor […]

3 nov 2011, kl 12:36
0

Ett 50-tal av de dryga 3?000 motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden har betydelse för apoteksbranschen.
De flesta kommer förstås från oppositionen, men också riksdagsmän från regeringspartierna har synpunkter på omregleringen och förslag på, som de tycker, förbättringar.

Folkpartisten Anna Steele Karlström vill till exempel att apoteken ska få möjlighet att behandla enklare krämpor som eksem, PMS, vårtor och skrubbsår för att bara nämna några. Hon hänvisar till erfarenheterna i Storbritannien där man, menar hon, gjort det med stor framgång.
Hur det skulle organiseras i Sverige har hon inte något färdigt förslag på, men menar att patienterna till exempel skulle kunna betala på samma sätt som man gör vid primärvårdsbesök.
Moderaten Finn Bengtsson vill tillsammans med sex riksdagskollegor att Sofia Wallström får ännu en uppgift till sin apoteksutredning: att se över det nuvarande generikautbytet på apoteken. Det har, menar motionärerna, visat sig ha negativa medicinska konsekvenser som det är värt att problematisera kring.
Centerpartisten Solveig Zander oroar sig över tillgången till apotek i glesbygden och uppmanar regeringen att fundera över det. Till exempel bör alla aktörer ges möjlighet att bedriva verksamhet med apoteksombud, anser hon.

Glesbygden är också en fråga för oppositionen.
Socialdemokraterna med Lena Hallengren i spetsen, liksom Vänsterpartiet med Eva Olofson som förstanamn oroar sig över att den tillfälliga lösningen att Apoteket AB skulle behålla apoteksombuden och att apotek inte fick avvecklas före 2013 snart går ut. Partierna tycker i sina motioner att det är hög tid att fundera över vad som sen händer.
Vänsterpartiet har i sin motion formulerat ett förslag om att de kvarvarande statliga apoteken för det första fortsatt ska vara i statlig ägo och att man ska ålägga bolaget ett samhällsansvar. Till exempel vill de vänsterpartistiska motionärerna att det statliga apoteket ska få ett uppdrag att ta fram en objektiv läkemedelsinformation med patientsäkerhet i fokus.
Vänsterpartiet vill också att det införs ett nationellt register över lagerhållna läkemedel på olika apotek, som gör det möjligt att få reda på var medicinen finns, oberoende av apotekskedja. Ett förslag som har stöd också av Socialdemokraterna.