Annons

Forskning om generikautbyte finansieras

Ett forskningsprojekt som ska undersöka hur generikautbytet inverkar på de medicinska kostnaderna har beviljats finansiering av Konkurrensverket.
Johan Stenneks studie vid Göteborgs universitet ska tillsammans med
ytterligare två projekt dela på drygt 1,2 miljoner kronor.

2 jun 2008, kl 12:20
0

Annons

Konkurrensverket ska stödja tre forskningsprojekt med fokus på kvalitet inom vård och omsorg, fri handel och prissättning av läkemedel. Tillsammans får projekten drygt 1,2 miljoner kronor.

Johan Stennek vid Göteborgs universitet ska studera hur referensprissättning och obligatorisk läkemedelssubstitution har påverkat utbytet av föreskrivna läkemedel mot generika. Han ska även titta på vilka följder ett utbyte har fått för priskonkurrensen på apoteksmarknaden. Johan Stennek ska dessutom genomföra en fältstudie för att analysera hur apotekspersonalen kan informera kunderna för att uppmuntra till generikautbyte.