Annons

Patienter ändrar ordinationen

Hälften av patienterna följer inte läkemedelsordinationen och av dessa
låter 40 procent bli att ta sin medicin under korta perioder. En av anledningarna till att
ordinationerna inte följs är att patienter
uppfattar läkemedel som mer skadliga än vad hälso- och
sjukvårdspersonal gör. Detta är några av slutsatserna i en
avhandling från Göteborgs universitet.

2 jun 2008, kl 14:20
0

Annons

Ann-Charlotte Mårdby vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, har studerat läkemedelsuppfattningen hos universitetsstudenter, verksamma läkare, sjuksköterskor, receptarier och apotekare samt apotekskunder ? som här representerar patienterna. Framför allt sågs skillnader i patienters syn på läkemedel jämfört med de övriga gruppernas, vilket kan bidra till sämre hälsa och ökade vårdkostnader.

Personerna som ingick i studien har till exempel fått ange om de uppfattar läkemedel som beroendeframkallande, om de anser att läkemedel är gifter eller om de tycker att det ibland är nödvändigt att avbryta medicineringen. Resultatet visar att patienter uppfattar läkemedel som mer skadliga än vad sjuk- och hälsovårdspersonal gör.
– Och uppfattar man läkemedel som mer skadliga är det också större risk att man inte följer sin ordination, säger Ann-Charlotte Mårdby.

Avhandlingen visar även att läkare, apotekare och receptarier ser mer positivt på läkemedel än vad sjuksköterskor gör.
– Resultaten i sig är inte överraskande, men de är viktiga och det här har inte studerats tidigare. Vi har visat att inställningen till läkemedel är densamma bland studenterna i början av samtliga utbildningar men sedan händer det något. Kanske beror det på att omvårdnad är en väldigt central del i sjuksköterskeutbildningen, vilket skulle kunna göra sjuksköterskor mer benägna än de övriga att se alternativ till läkemedelsbehandling, säger Ann-Charlotte Mårdby.

Hon menar dock att skillnaderna i synen på läkemedel skulle kunna utnyttjas på ett positivt sätt genom ökad kommunikation mellan alla parter i hälso- och sjukvården.
– Det är även viktigt att det finns en medvetenhet om att patienterna kanske inte delar personalens uppfattning om läkemedel och att det finns tid för patienten att berätta om sina funderingar och sin oro, säger hon.

I avhandlingen har även apotekskunderna fått ange hur väl de följer läkemedelsordinationer. I ett frågeformulär har de fått fylla i om de glömmer att ta läkemedel, ändrar doseringen eller gör avbrott i medicineringen.
– Att hälften av patienterna inte följer läkemedelsordinationen har egentligen varit känt ända sedan 1970-talet men vi reagerade på att det var så pass många i denna grupp som gjorde uppehåll i sin medicinering. Att glömma är en annan sak men här handlar det om ett medvetet val, kanske för att patienterna inte tycker att läkemedelsintaget är förenligt med den aktuella livsstilssituationen. Kanske gör de till exempel ett uppehåll under semestern, säger hon.

Avhandlingen försvaras på fredag, den 13 juni.