Annons

Olaglig svensk internethandel kartlagd

Drygt två tredjedelar av 72 granskade svenska webbplatser ägnar sig åt
olaglig läkemedelsförsäljning. Detta har Läkemedelsverket kommit fram
till i en kartläggning inför en stor informationskampanj senare i år om
riskerna med olagliga läkemedel.

2 jun 2008, kl 15:00
0

Annons

I Sverige måste alla läkemedel godkännas av Läkemedelsverket och de får endast säljas av Apoteket AB, med vissa undantag för bland annat naturläkemedel och nikotinläkemedel. Men internethandeln med läkemedel har ökat och Läkemedelsverket har nu kartlagt de svenskspråkiga webbplatser som bedriver olaglig läkemedelsförsäljning.

Totalt 72 webbplatser har identifierats, varav 51 uppfyllde Läkemedelsverkets uppställda kriterier för att klassas som olagliga. Dessa har delats in i tre grupper. Den ena gruppen utgörs av redan polisanmälda webbsidor, den andra och största gruppen säljer eller gör reklam för olika receptbelagda läkemedel, vilket inte heller är tillåtet med undantag för vacciner mot infektionssjukdomar, och den tredje handlar om nordiska webbplatser där Läkemedelsverket samarbetar med nordiska kontrollmyndigheter.

Läkemedelsverket kommer att gå vidare med olika åtgärder. Till en början informerar de webbplatserna om att verksamheten är olaglig och därefter  kommer de eventuellt polisanmäla om aktiviteterna fortgår.