Forskare förordar johannesört vid mildare depression

Johannesört är likvärdigt med imipramin vid behandling av lättare depressioner visar en studie gjord av tyska forskare som nyligen publicerats i BMJ (BMJ 2000; 321:536-9). Effekten var likvärdig, men patienterna fick färre biverkningar av johannesörten.324 patienter med mildare depressioner ingick i den sex veckor långa randomiserade studien. 167 patienter fick 150 mg imipramin/dygn medan 157 […]

21 jun 2002, kl 19:56
0

Annons

Johannesört är likvärdigt med imipramin vid behandling av lättare depressioner visar en studie gjord av tyska forskare som nyligen publicerats i BMJ (BMJ 2000; 321:536-9). Effekten var likvärdig, men patienterna fick färre biverkningar av johannesörten.
324 patienter med mildare depressioner ingick i den sex veckor långa randomiserade studien. 167 patienter fick 150 mg imipramin/dygn medan 157 patienter fick 500 mg johannesörtextrakt, per dygn.
Resultaten utifrån Hamiltons depressionsskala var likvärdiga; de som fick Johannesört sjönk från 22,4 till 12,0 och de som fick imipramin sjönk från 22,1 till 12,8.
Bättre tolerans för örten
Däremot tolererades johannesörten signifikant bättre. 62 av försökspersonerna i den gruppen, 39 procent, fick olika biverkningar jämfört med 105 stycken, 63 procent, av de som fick imipramin. Avhoppen var också betydligt fler i den antidepressiva gruppen, 26 stycken, medan fyra av de som fick extrakt från johannesört inte fullföljde studien på grund av biverkningar.
Den vanligaste biverkningen i båda grupperna var muntorrhet; åtta procent av de som fick johannesört och 25 procent av de som fick imipramin.
Forskarnas slutsats är att johannesört bör övervägas som förstahandsval vid behandling av mildare depressioner, speciellt inom öppenvården.
? Själva vitsen med johannesört är att det är mindre biverkningar, kommenterar psykiatrikern Björn Mårtensson studien.
Att effekten också är likvärdig för de två medlen menar han kan bero på att placeboeffekten är högre ju mildare depressionen är. Den brukar vara 30-35 procent för antidepressiva medel.