Annons

Försäljning av läkemedel till små patientgrupper ökar

Läkemedel för behandling av vissa sjukdomar står för en allt större del av läkemedelsförsäljningen. Förskjutningen mot specialistpreparat innebär en ny utmaning för landstingen att hålla kostnaderna på rätt nivå. Samtidigt tjänar Apoteket mer pengar.

11 maj 2006, kl 11:44
0

Apotekets läkemedelsförsäljning under första kvartalet 2006 ökade med 7,3 procent till 7,7 miljarder kronor. Till största delen beror ökningen på tre extra arbetsdagar vilket motsvarar cirka 5 procent av ökningen. Ytterligare 1 procent av ökningen kan förklaras av att Apotekets handelsmarginal höjts. Resterade, cirka 1 procent är en faktisk ökning av försäljningen. Det framgår av ett pressmeddelande från Apoteket.

Om trenden håller i sig kommer den totala läkemedelsförsäljningen öka med mellan tre till fyra procent 2006. Det kan jämföras med 2005 som innebar en ökad försäljning för läkemedlen på 2,9 procent och 2004 på 2,8 procent.

Totalt sett är det behandlingen av reumatiska sjukdomar och cancer som ökar mest. De mest sålda läkemedlen i gruppen är Enbrel, Remicade och Humira vid reumatoid artrit samt cancerläkemedlen Casodex och Rebif. De läkemedel som ökar mest är Herceptin, Paxene och Mabthera.

De läkemedel som det säljs mest av är de för behandling av nervsystemet, tumörer och rubbningar i immunsystemet, mage- och tarm, samt hjärtakärlläkemedel i nämnd ordning. Läkemedel för behandling av nervsystemet, mage- tarm, samt hjärt- och kärlsjukdomar ökar fortfarande i användning, men på grund av patentutgångar och utbyte till billigast likvärdiga läkemedel ökar inte kostnaderna utan sjunker i många fall. Under 2006 har däremot kostnaderna för behandling av tumörer och rubbningar i immunsystemet ökat ytterligare. Ökningen har pågått i flera år och under första kvartalet 2006 har ökningen varit hela 21 procent vilket innebär att gruppen nu har den näst högsta försäljningen.

Den procentuella försäljningsökningen är störst för läkemedel som rekvireras till sjukvården 17 procent, följt av receptfria läkemedel över disk 9 procent. Försäljningsökningen på recept är lägre än genomsnittet 6 procent.