Annons

Förlängde överlevnaden vid lungcancer

Necitumumab ska ha förlängt den totala överlevnaden hos patienter med lungcancer av skivepiteltyp. Lilly planerar att ansöka om godkännande av läkemedlet i slutet av 2014.

15 aug 2013, kl 07:27
0

Lillys läkemedelskandidat necitumumab nådde det primära målet i en fas III-studie, enligt ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget. Necitumumab förlängde den totala överlevnaden hos patienter med skivepitelcancer, en typ av icke småcellig lungcancer, i stadium IV. 

I studien ingick 1093 patienter med metastaserande lungcancer av skivepiteltyp som inte tidigare fått behandling. Patienterna randomiserades till att antingen få behandling med necitumumab och cytostatika i form av gemcitabin och cisplatin eller enbart cytostatikabehandling. Den vanligaste biverkningen var klåda, men även blodproppar rapporterades.

Men ännu finns inga mer detaljerade studiedata tillgängliga och resultatet är inte publicerat. Lilly kommer att presentera resultaten från studien vid en vetenskaplig konferens under 2014, och planerar att ansöka om godkännande för läkemedlet i slutet av 2014.

Skivepitelcancer är den näst vanligaste formen av lungcancer. Om necitumumab godkänns blir det enligt Lilly det första biologiska läkemedlet mot skivepitelcancer i lunga.