Annons

Företaget varnar för strokerisk

I juli förra året godkändes ranibizumab (Lucentis) för behandling av våt makuladegeneration i USA. I slutet av januari i år, samtidigt som läkemedlet godkändes i Sverige, gick läkemedelsföretaget Genentech ut med en varning för allvarliga biverkningar.

21 feb 2007, kl 16:56
0

1,2 procent av de patienter som behandlats med den rekommenderade dosen av ranibizumab drabbades av stroke. I kontrollgruppen som fick en lägre dos var motsvarande siffra 0,3 procent.
Det visar preliminära data från en studie med 2 400 patienter som följts i genomsnitt 230 dagar. Studien ska avslutas när försökspersonerna behandlats i ett år. En viss ökad risk för blodpropp som kan orsaka hjärtinfarkt och stroke är känd sedan tidigare och redovisas i de studier som ligger till grund för godkännandet.


I den aktuella studien var risken för stroke något högre än väntat medan det inte tycks finnas någon signifikant ökad risk för hjärtinfarkt.  Det finns också en oro för att Genentechs betydligt billigare läkemedel, bevacizumab (Avastin), ska ge samma biverkan. Läkemedlet är inte godkänt för behandling av makuladegeneration men används utanför indikationen.
I Sverige har hittills inga allvarliga biverkningar rapporterats hos patienter som behandlats med bevacizumab mot våt AMD. Läkemedlet har dock inte testats i stora kontrollerade studier.