Annons

Företag kan skicka ut kontroversiellt material

Anmäld: Draco Läkemedel
Anmälare: Dr Robert Thoor
Ärende: Marknadsföring av Rhinocort och Pulmicort innehållande budesonid
Ärendenr: W329/01

21 aug 2001, kl 16:48
0

Annons

Robert Thoor fick via en kollega material från Draco om steroider och dess säkerhet; brev, OH-material och vetenskaplig artikel. Materialet handlade allmänt om steroider. Efter diskussion med en kollega har de kommit i tvistemål huruvida den nasala steroiden Nasonex var det säkrare valet eller inte.

Draco besvarar anmälan noggrant och punkt för punkt och tycker inte att man bryter mot artiklarna enligt anmälan. Att Thoor fått intrycket att Nasonex skulle ackumuleras är något som Draco aldrig har sagt i sin marknadsföring. Draco hävdar vidare att alla resultat är korrekt återgivna och de anmärkta OH-bilderna är tagna direkt ur den vetenskapliga artikeln i Drug News och att de inte är vilseledande.

Huruvida artikeln i Drug News inte uppfyller vetenskapliga krav (artikel 8)lämnar IGM utan åtgärd. Den är accepterad och publicerad i Drug News och har genomgåt normal granskning.

I ärendet finns inget som styrker att Draco aktivt som ett led i sin marknadsföring allmänt skickat ut materialet till läkarkåren, då ska den vara förankrad i gällande produktresumé. Företaget har däremot rätt att tillhandahålla vetenskapligt material, när sådan efterfrågas, i den vetenskapliga debatten, även om materialet kan vara av kontroversiell natur.

IGM finner att Draco med ovanstående marknadsåtgärd inte har brutit mot artiklarna 4 och 8 i Regler för läkemedelsinformation och företaget frias därmed.