OK för behandling mot trippelnegativ bröstcancer

OK för behandling mot trippelnegativ bröstcancer

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda Trodelvy mot spridd trippelnegativ bröstcancer.

4 jul 2022, kl 07:39
0

Annons

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda Trodelvy (sacituzumab govitecan) som monoterapi vid behandling mot trippelnegativ bröstcancer. Det framgår av ett nytt beslut från rådet. Rekommendationen gäller behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad, trippelnegativ bröstcancer som tidigare har fått två eller flera systemiska behandlingar. Minst en av dessa ska vara mot avancerad sjukdom.

Mycket hög svårighetsgrad

Personer som har trippelnegativ bröstcancer har en mindre gynnsam prognos jämfört med de som drabbas av andra bröstcancerformer. När sjukdomen har spridit sig finns få behandlingsalternativ och sjukdomens svårighetsgrad bedöms som mycket hög.

Trodelvys aktiva substans sacituzumab govitecan kombinerar en humaniserad antikropp, ett protein, med ett antineoplastiskt medel som kallas topoisomeras I-hämmare. Detta ska förhindra cancern från att växa, dela och sprida sig.

Läkemedlet godkändes av EU-kommissionen i november 2021. Under våren har Tandvård- och läkemedelsverket, TLV, det ansvariga läkemedelsföretaget samt NT-rådet arbetat med att påskynda hanteringen för att läkemedlet ska kunna införas i Sverige.

– För patienter som är aktuella för behandling med Trodelvy finns få behandlingsalternativ och sjukdomens svårighetsgrad anses mycket hög. Därför känns det extra glädjande att alla parter har bidragit till en snabb och konstruktiv hantering, vilket gör att vi nu kan komma med positiva besked till de patienter som väntar på behandling, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet, i ett pressmeddelande.

Förlängd överlevnad med Trodelvy

Till grund för NT-rådets beslut ligger en hälsoekonomisk bedömning som TLV har gjort. I den jämförde TLV Trodelvy med läkarens val av kemoterapi vid metastaserad trippelnegativ bröstcancer. Myndigheten värderade i sin bedömning kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till 1,96 miljoner kronor.

NT-rådet har också utgått från en öppen, randomiserad fas III-studie som visade en statistiskt signifikant förlängning för både total överlevnad och progressionsfri överlevnad jämfört med kemoterapi.

De nationella förhandlingarna som har genomförts med företaget har också lett till ett avtal som innebär återbäring för en del av läkemedlets kostnad för regionerna.

Dessa faktorer gör tillsammans att läkemedlet kan betraktas som kostnadseffektivt, skriver NT-rådet i sitt beslut.

För NT-rådets rekommendationer finns tre olika nivåer; att läkemedlet bör användas, kan användas eller inte ska användas. I det här fallet rekommenderar rådet att Trodelvy bör användas eftersom sjukdomens svårighetsgrad är mycket hög, det finns få behandlingsalternativ och effekten av läkemedlet bedöms kliniskt relevant.