Annons
Antalet fall av apkoppor i Sverige fortsätter att öka
3D-illustration av mpox-virus. Foto: Istock

Antalet fall av apkoppor i Sverige fortsätter att öka

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar att totalt 28 fall av sjukdomen hittills har rapporterats.

1 jul 2022, kl 10:40
0

Hittills har totalt 28 fall av apkoppor konstaterats i Sverige, enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Den 23 juni var motsvarande siffra 13 fall. Sjukdomsfallen har rapporterats från flera regioner, men allra flest från Region Stockholm. Alla som har drabbats är män mellan 20 och 60 år.

Flera länder i världen har rapporterat fall av apkoppor. Allra flest har rapporterats i Europa som fram till den 28 juni hade drygt 4 000 fall av sjukdomen. De länder som har konstaterat flest fall är Storbritannien, Tyskland, Spanien, Portugal och Frankrike.

I det pågående utbrottet av apkoppor i icke-endemiska länder har få personer hittills blivit allvarligt sjuka eller avlidit. Världshälsoorganisationen WHO anser för närvarande (23 juni) inte att utbrottet utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten meddelar att myndigheten följer utvecklingen av sjukdomen och tar del av de riskbedömningar som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO gör.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA meddelade nyligen att myndigheten har startat en granskning av smittkoppsvaccinet Imvanex. Expertkommittén CHMP ska där undersöka om godkännandet för vaccinet kan utökas till att även gälla apkoppor. I USA är vaccinet godkänt mot båda sjukdomarna, då under namnet Jynneo.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten ett pågående regeringsuppdrag att göra en nationell plan för vaccinering av personer som har utsatts för apkoppsviruset.

Läkare på Venhälsan i Stockholm kommenterade nyligen i Läkartidningen att utbrottet av apkoppor inte verkar klinga ut. I stället menade de att en ny sexuellt överförd virusinfektion verkar ha fått fäste i och med apkoppsutbrottet som hittills huvudsakligen berört män som har sex med män.