För få äldre i kliniska cancerstudier

Trots att 60 procent av all cancer i USA drabbar personer i åldern 65 år och äldre utgör åldersgruppen bara 36 procent av de som ingår i kliniska cancerstudier.

19 nov 2004, kl 11:42
0

Annons

Den amerikanska studien, som publicerades i Journal of Clinical Oncology, visade också att personer i åldern 70 år och äldre utgjorde 46 procent av alla cancerpatienter men bara 20 procent i kliniska studier och att personer över 75 år utgjorde 31 procent av cancerpatienterna men bara nio procent i de kliniska studierna.
Forskarna menar att om inte äldre personer ingår i studierna i tillräcklig utsträckning så är inte heller resultaten och behandlingen anpassad till dem. Det är allvarligt eftersom äldre personer utgör så stor andel av patienterna.
Att det är så få äldre i studierna beror både på att de inte blir tillfrågade i samma utsträckning eller att de är mindre villiga att delta. De är ofta mer oroade över att behandlingen inte är effektiv eller kan ge biverkningar, menar forskarna. De efterlyser olika åtgärder för att öka antalet äldre personer i kliniska studier, bland annat studieprotokoll som är särskilt utformade för äldre patienter.
Analysen baseras på 55 kliniska cancerstudier under åren 1995 till 2002 på sammanlagt 29 000 patienter .