Annons
Falska nyheter om läkemedel i fokus på mässa

Falska nyheter om läkemedel i fokus på mässa

Nyheter med tveksam vetenskaplig grund sprids enklare än någonsin. Läkemedelsvärlden.se sätter ljus på frågan.

31 aug 2017, kl 11:57
0

Kristina Söderlund. Foto: Petrus Iggström.

Uppgifter om att vaccin är farligt, ssri-läkemedel overksamma eller att kosttillskott gör under för hälsan är ingenting nytt. Däremot sättet de sprids på. I digitala kanaler och sociala medier är möjligheten att dela både korrekt information, men också mindre vederhäftig sådan, i det närmaste obegränsad.

Men hur bemöter man till exempel en kund på apotek som sett på tv eller hört grannen berätta om ett nytt mirakelmedel, eller hur ska man som patient förhålla sig till olika rön som rör ens sjukdom och hälsa?

Dessa frågor kommer att diskuteras på Apoteks- och egenvårdsmässan i Kista nästa vecka vid ett seminarium arrangerat av Läkemedelsvärlden.se och Läkemedelsakademin.

Sara Claesson är leg. apotekare och har arbetat på apotek i 20 år, och hon menar att det är viktigt att vara ödmjuk och inte skriva någon på näsan.

– Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med vilken vetenskaplig kunskap som finns om den aktuella produkten eller behandlingen. Och berättar någon om en mirakelkur får man försöka ta en diskussion om vad som kan vara rimligt, säger hon.

Patienter med livslånga kroniska sjukdomar är kanske särskilt utsatta för råd och rön med tveksam vetenskaplig förankring. Som intressepolitisk chef för Storstockholms diabetesförening ser Kristina Söderlund hur patienter i dag har mer att förhålla sig till än tidigare.

– Det är ett ganska stort tryck med information från läkemedelsföretag, reklam för olika appar, medicinteknik och egenvårdsprodukter. Där försöker vi föra en dialog med våra medlemmar om vad det är för information de har fått, från vem och vilket stöd det finns för olika påståenden. Samtidigt måste man ha en tilltro till att människor har en förmåga att göra egna bedömningar, säger Kristina Söderlund.

Hon menar dock att apotek skulle kunna ta en mer aktiv roll i att bekämpa tveksamma och felaktiga nyheter om läkemedel.

– Det finns en hel del läkemedel och egenvårdsprodukter som de skulle kunna ge råd om. Ett stort problem för patienterna är att vården inte har tid, och där skulle apoteken kunna ta en större roll, säger Kristina Söderlund.

Den 7 september arrangerar Läkemedelsvärlden.se och Läkemedelsakademin programpunkten Ett vaccinationsprogram mot fake news – finns det? på Apoteks- och egenvårdsmässan i Kista.
Läs mer här.