Annons

Flykt över Atlanten

Novartis jätteinvestering i Boston och Pharmacias nästan fullständiga amerikanisering är signifikativ; idag förlägger de ?europeiska? bolagen alltmer av forskning och styrfunktioner i USA.

23 jan 2003, kl 16:02
0

I övrigt har till exempel Aventis flyttat sitt kommersiella huvudkontor för läkemedelsdelen till New Jersey, GlaxoSmithKlines läkemedelsverksamhet styrs från Philadelphia och Organons ledning befinner sig numera i New Jersey.

Håkan Åström, i skrivande stund styrelseledamot i Pharmacia, angav vid Läkemedelsdagarna i Stockholm nyligen följande samverkande faktorer som bidragande till utvecklingen.

? Efterfrågestyrd läkemedelsanvändning i USA

? Fri prissättning i USA, priskontroll i Europa

? DTC-reklam tillåten i USA, minimal information direkt till patienter i Europa

? Klart större marknad och överlägsen förväntad tillväxtökning i USA under de närmaste fem åren, jämfört med Europa

? Överlägsen tillgång på riskkapital i USA

? USA vinner ?kriget om talangerna? på grund av bättre utbildning- och kompetensutvecklingsmöjligheter, flera kunskapscentra och en mer attraktiv löne- och inkomstskattnivå.