Fluoxetin hjälper inte vid anorexia nervosa

Antidepressiv behandling med fluoxetin hjälper inte kvinnor med anorexia nervosa att behålla en normal kroppsvikt eller förhindra återfall i sjukdomen. Det visar en mindre amerikansk studie.

14 jun 2006, kl 15:50
0

Antidepressiva läkemedel används ofta för behandling av ätstörningar som anorexia nervosa trots att det finns dålig dokumentation för behandlingen.
Enligt en studie som publicerades i senaste numret av JAMA ( (2006;295:2605-2612) förebygger inte behandlingen återfall i sjukdomen efter tillfrisknande.

Forskare vid Columbia University Medical Center, USA, genomförde en studie på 93 kvinnor i åldern 16 till 45 år. Kvinnorna hade först fått psykiatrisk behandling och gått upp tillräckligt mycket i vikt för att räknas som normalviktig innan de fick fluoxetin eller placebo under ett år. Omkring 27 procent av de 49 deltagarna som fick fluoxetin behöll normal vikt och slutförde studien jämfört med 32 procent av de 44 som fick placebo. Dessutom var det 25 med aktiv behandling och 28 på placebo som föll bort beroende på viktnedgång eller missnöje med behandlingen.

Att så många avbröt behandlingen understryker hur svårt det är att behandla ätstörningar, menar forskarna. Även om studien är liten och många avbröt behandlingen bekräftar resultaten tidigare erfarenheter. De menar att det inte finns tillräckliga fördelar som stöd för antidepressiv behandling vid anorexia nervosa.

En patient i fluoxetingruppen, en sjuttonårig flicka, begick självmord. Behandling med SSRI har kopplats till ökad självmordsrisk bland unga och forskarna påpekar att depression är vanligt hos patienter med anorexia.