Flera nya aptithämmande läkemedel på väg

Ett svenskt preparat kan komma att tillhöra de första i nästa generation aptithämmande läkemedel. Biovitrums experimentella substans med aptitnedsättande egenskaper, BVT 933, har visat lovande resultat i fas II-prövningar. Nu söker företaget samarbetspartners för fortsatta kliniska studier.

25 apr 2002, kl 18:05
0

De antidepressiva läkemedlen av SSRI-typ, citalopram (Cipramil) med flera, hämmar det neuronala återupptaget av signalsubstansen serotonin (5HT). En välkänd och ofta förekommande biverkning av medlen är viktminskning.
Under 1990-talet har experiment visat att en av de 14 serotoninreceptortyperna, 5HT2c, har en särskild betydelse för aptitregleringen. Biovitrums substans BVT 933, en selektiv agonist riktad mot denna receptor, har följaktligen visat sig ha aptithämmande egenskaper.


Snabb effekt


Substansen har i en nyligen avslutad studie (fas IIa) uppvisat en positiv, viktreducerande effekt åtminstone initialt. Den placebokontrollerade studien omfattade 154 överviktiga patienter som behandlades under fyra veckor. Två subgrupper fick BVT 933 i två olika doseringar medan en tredje grupp fick placebo.
Biovitrum slutförhandlar som bäst med en rad större företag om fortsatt klinisk utveckling av substansen, och forskningschefen Johan Kördel vill förstås inte avslöja vilken nivå av viktminskning som erhölls i studien.
? Jag kan säga så mycket att vi blev positivt överraskade över att man kunde se en effekt i båda grupperna redan efter fyra veckor. Viktminskningen var signifikant både kliniskt och statistiskt i de båda doseringsgrupperna jämfört med placebo.

Hjärt-kärlbiverkningar är vanliga vid medicinering med den etablerade aptithämmaren sibutramin (Reductil), en kombinerad serotonin-, dopamin- och noradrenalinåterupptagshämmare (se LMV 6/01), vilket nyligen uppmärksammades i media. Enligt Johan Kördel finns dock ingen anledning att tro att BVT 933 har en liknande biverkningsprofil eftersom mekanismen undviker direkt påverkan på blodtryck och hjärtfrekvens.

Dexfenfluoramin är en kombinerad serotoninåterupptagshämmare och serotoninutsöndrare, som i kombination med MAO-hämmaren fentermin lett till dödsfall på grund av hjärtklaffsfibros (se artikel på sidan 31). Medlet marknadsfördes tidigare under namnet Redux i USA men är tillbakadraget sedan ett par år.
? Det finns inte heller här orsak att tro att BVT 933 skulle ha liknande bieffekter, eftersom substansen är selektiv för 5HT2c-receptorn som inte finns i hjärtat, säger Johan Kördel.
Oberoende om Biovitrum inom kort lyckas sluta avtal med en större samarbetspartner kommer man att gå vidare med fortsatta kliniska studier av BVT 933. Närmast på tur står en större fas IIb-studie under en längre tidsperiod med syfte att hitta en lämplig dosering.
? Går allt enligt planerna kan läkemedlet nå marknaden under 2006.


Sydafrikansk växt


Flera andra företag har aptitsänkande substanser i klinisk utveckling. Ett av dessa är det brittiska bioteknikföretaget Phytopharm som nyligen avslutat fas IIa-studier på en molekyl med arbetsnamnet P57. Medlet har sitt ursprung i en sydafrikansk växt.

Utan närmare specificering meddelade Phytopharm nyligen att resultaten var dramatiska och bättre än förväntat. Fas IIa-studien var dock i detta fall betydligt mindre än studien av Biovitrums BVT 933 och omfattade 19 överviktiga patienter som fick läkemedel eller placebo i 15 dagar. I samarbete med Pfizer planerar företaget nu fortsatta kliniska prövningar av P57.