Fler fall av narkolepsi även i Frankrike

Även från Frankrike rapporterar man nu om ett samband mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix.

5 apr 2011, kl 14:00
0

Den franska läkemedelsmyndigheten Afssaps har fått in fler rapporter än väntat av narkolepsi bland vaccinerade med Pandemrix i åldersgruppen 10-15 år. Totalt har man fått in 25 fall av narkolepsi bland 5,7 miljoner vaccinerade. Av 4,1 miljoner vaccinerade med Pandemrix har 23 fall rapporterats. 1,6 miljoner har vaccinerats med Panenza och här har två fall rapporterats.

Ingen ökning
av antalet fall sågs i andra åldersgrupper eller för det andra vaccinet mot influensa A (H1N1), Panenza, som användes i Frankrike.
Uppgifterna, som är preliminära, tycks gå i samma riktning som de svenska och finska studierna.
De franska resultaten kommer att värderas, tillsammans med den svenska registerstudien, vid den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommittés (CHMP) möte nästa vecka skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.