Annons

Färre injektioner med avancerad gel

Bioteknikföretaget Camurus utvecklar läkemedelsformuleringar baserade på nanoteknologi och skräddarsydda lipidsystem. Deras system kan bland annat innebära att patienter som idag måste få sprutor varje dag endast behöver injicera en gång i månaden.

27 sep 2005, kl 20:26
0

Tockus Camurus är en liten fågel med stor, kurvig röd näbb. Men det är inte någon pippi bioteknikföretaget Camurus namn syftar på.

? Vårt namn kommer av det latinska ordet för kurva. Alla de strukturer vi arbetar med kan beskrivas matematiskt, men då måste man föra in kurvaturbegreppet, säger Fredrik Tiberg, forskningschef och vd på Camurus.

Det är snart femton år sedan idén om att starta Lundaföretaget Camurus föddes. Universitetet hade länge varit världsledande inom lipidkemiområdet. Institutionerna för fysikalisk kemi och för livsmedelsteknologi var båda i framkanten av utvecklingen.
? När Kåre Larsson som var professor i livsmedelsteknologi i Lund träffade den skånske entreprenören Gunnar Sandberg skapades förutsättningar för att bilda ett nytt bolag, säger Fredrik Tiberg.

De båda grundarna är fortfarande involverade i verksamheten och Camurus är ett dotterbolag till Gunnar Sandbergs koncern GS Development.

Fredrik Tiberg gick in som forskningschef 2002 och blev även utsedd till vd 2003. Han berättar att Camurus forskning syftar till att förbättra administreringen av läkemedel.
För att göra det har Camurus tagit fram två baskoncept.

Nanoteknik används

I det ena nyttjas små fragment av självassocierande lipider i form av nanopartiklar som kan injiceras intravenöst eller i vävnad och fungerar som bärare för den aktiva substansen. De kan också appliceras med spray eller administreras som koncentrat i kapsel och har då funktionen att öka upptaget av läkemedlet.

Det andra konceptet bygger på en gel som fungerar som en depå. Depån kan släppa ifrån sig exakt så mycket aktiv substans per dygn som motsvarar en daglig dos.

När gelen sprutas in under huden eller i muskelvävnad bildas en lipidstruktur bestående av små nanodomäner av vatten och olja som binder läkemedelsmolekylerna lagom hårt för att åstadkomma en regelbunden frisättning av den aktiva substansen.

? Eftersom strukturen utgörs av amfifila lipider som har hydrofila och hydrofoba regioner går den att anpassa så att den fungerar både med vatten- eller fettlösliga läkemedelssubstanser, berättar Fredrik Tiberg.

? Endast en produkt baserad på den här tekniken finns på marknaden och den har vi utvecklat. Det är ett medel mot infektion i tandfickan. Vi tog fram läkemedelsformuleringen tillsammans med ett danskt företag. Nu säljs produkten av Colgate, fortsätter han.

Idag är systemet vidareutvecklat så att det kan användas för mer avancerade tillämpningar.

Färre injektioner

För närvarande har Camurus flera produkter under utveckling. Bland annat för behandling av cancertumörer. Andra områden som företaget arbetar med är smärtbehandling, centrala nervsystemet, metabola- och infektionssjukdomar. Ofta är det just konceptet med depå som efterfrågas.

? Ett typfall är att en kund har en terapeutisk peptid som måste injiceras en gång om dagen. Med vårt bärarsystem kanske det räcker med att den injiceras en gång i månaden eller en gång var tredje månad istället, säger Fredrik Tiberg.

Ett annat typiskt uppdrag för Camurus är då ett läkemedel ger kraftiga lokala reaktioner för att det frisätts för snabbt i samband med injektion. Med hjälp av sina lipidbaserade och nanostrukturerade system kan Camurus se till att läkemedlet istället frisätts i önskad hastighet.

? Att systemen är lipidbaserade innebär att stommen i bärarenheten utgörs av lipider av olika slag. Eftersom lipider är amfifila går det att skapa strukturer som är lipofila på insidan och hydrofila på utsidan. Från dessa kan aktiv substans läcka ut kontrollerat.

Han berättar att det för närvarande pågår cirka tio projekt parallellt på företaget. Drygt hälften är uppdrag från kunder. Övriga drivs i intern regi.

? Förutom kunduppdragen arbetar vi själva med att identifiera läkemedel som kan förbättras. Det kan till exempel röra sig om generiska substanser som genom en bra formulering kan göras säkrare och smidigare för patienter.

Bland Camurus kunder finns allt från multinationella europeiska och amerikanska läkemedelsjättar till små biotechbolag med femton anställda.

Samarbete med akademin

Camurus samarbetar också mycket med akademiska forskningsgrupper. Fredrik Tiberg berättar att företaget delfinansierar två post-docs och två doktorander i dagsläget.
Bland annat deltar Camurus tillsammans med Lunds universitet i ett Vinnovasponsrat projekt som syftar till att utveckla ickeinvasiva metoder för upptag av peptider och proteiner. Tanken är att oral och nasal administrering skulle underlätta för många patienter som idag måste få läkemedel injicerade.
Camurus arbetar med universitet både i Sverige och utomlands. I Köpenhamn pågår ett projekt med partiklar för pulmonär och nasal inhalation och i Oxford pågår flera projekt som företaget är involverade i.

Andra chefer för bioteknikföretag av Camurus storlek har Fredrik Tiberg vetenskaplig bakgrund. Innan han tillträdde som chef för Camurus hade han en gästprofessur i Oxford och han har fortfarande en adjungerad professur i Lund.

Han menar att det som vd är en fördel att även ha arbetat som forskare.

? Det är viktigt att man har kunskap om den egna teknologin och inte bara om marknaden. För att kunna fatta strategiska beslut är det näst intill nödvändigt.

Nästan alla som arbetar på företaget är också forskare. Fredrik Tiberg berättar att administrativa tjänster läggs ut externt.
Forskningsprojekten sker i olika grupper. Camurus forskarlag utgörs av personer med spetskompetens inom biofysik, materiallära, kemiteknik, och fysiologi.

? Vi är som ett litet läkemedelsbolag som bedriver tvärvetenskaplig forskning, allt från studier av molekylära interaktioner till formulerings- och in vivo-studier.

Han berättar att Camurus till en början arbetade med att kläcka idéer åt andra företag. Idag löser de problemen i sin helhet.
? Man kan säga att vi utvecklats från ett idébaserat företag till ett produktbaserat. Nu utför vi till exempel även prekliniska, toxikologiska- och säkerhetsstudier. Vi har även kliniska studier i egen regi.

Fredrik Tiberg säger att Camurus kanske var lite tidigt ute men nu är helt rätt i tiden.

? Genom att erbjuda avancerade och effektiva bärarsystem och utveckla nya läkemedel ska vi bli vinstgivande inom två år. Målet att är att bli ett av världens tio största företag inom läkemedelsformulering och att etablera en långsiktigt stark position på marknaden.