Annons

Farmakokinetiska skillnaderteoretisk fördel för ?perprazol?

Enantiomeren (R)-omeprazol metaboliseras tre gånger så snabbt som sin spegelbild (S)-omeprazol, eller perprazol. Dessutom metaboliseras (R)-omeprazol av ett enzym som är mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Detta är de teoretiska grunderna för att (S)-omeprazol skulle vara bättre än dagens Losec.

18 jul 2002, kl 23:18
0

Omeprazolmolekylen i Astras Losec finns i två spegelvända former, så kallade enantiomerer. Den ena av dessa två enantiomerer, (S)-omeprazol eller det som Astra offentligt kallar perprazol ? trots att namnet ännu inte är godkänt av WHO ? har en fördelaktigare farmakokinetik som teoretiskt skulle kunna ge den en bättre effekt i vissa individer.


Metaboliseras långsammare
Det som skiljer de båda enantiomererna åt är att (R)-omeprazol metaboliseras ungefär tre gånger snabbare än (S)-omeprazol vid den så kallade första-passagen genom levern. Detta gör att betydligt mycket mindre (R)-omeprazol når ut i blodet jämfört med (S)-omeprazol.
Men att olika enantiomerer har olika farmakokinetisk profil är snarare regel än undantag. Och vore det bara så att den ena enantiomeren metaboliserades tre gånger så fort så skulle man enkelt kunna justera detta genom att höja dosen av den enantiomeren och de skulle vara exakt likvärdiga.
Istället handlar det om sättet på vilket dessa enantiomerer metaboliseras och om biologiska skillnader mellan oss människor.


Ojämnt fördelat enzym
Förutom att (R)-omeprazol metaboliseras tre gånger så snabbt som (S)-omeprazol vid första-passagen genom levern så utförs denna metabolism, nästan uteslutande av ett enda enzym ? CYP 2C19.
Det som ställer till problem för dagens Losec är att CYP 2C19 inte är jämnt fördelat i alla människor utan det finns en genetisk variation bland oss. Detta gör att, i en västerländsk population saknar tre procent båda generna för enzymet och är så kallade långsamma metaboliserare, 30 procent har endast den ena av generna och har en snabbare metabolism än de långsamma och 67 procent har båda generna som kodar för enzymet och har, i snitt, den allra snabbaste metabolismen, men här finns en ganska stor spridning.


Supersnabba får dålig effekt
Eftersom (R)-omeprazol i så hög utsträckning metaboliseras av CYP 2C19 som är så ojämnt fördelat i befolkningen blir den faktiska plasmakoncentrationen av omeprazol väldigt varierande när man ger den blandning av (R)- och (S)-omeprazol som finns i dagens Losec.
Det är de allra snabbaste metaboliserarna bland de 67 procenten snabba som ställer till problem. Eftersom de eliminerar (R)-omeprazol med en så extremt hög hastighet riskerar de att få en för låg koncentration av omeprazol vid parietalcellen där läkemedlet ska göra nytta.
Genom att (S)-omeprazol inte metaboliseras med samma höga hastighet och inte i samma utsträckning enbart av CYP 2C19 så blir variationerna mellan olika människor teoretiskt betydligt mindre, och andelen patienter som svarar på behandlingen betydligt fler.
? Vi räknar med att 75?80 procent av patienterna kommer att svara på behandling med perprazol, jämfört med de 65 procent som idag svarar på Losecbehandling, säger Martin Niklasson, VD för Astra Hässle.
Men detta återstår för Astra att bevisa i de kliniska studier som just nu pågår. Astra räknar med att ha alla data klara och kunna lämna in en ansökan om godkännande till sommaren 1999. n