Annons

Farmacevtutbildning lockar inte längre

Samhället behöver fler farmacevter ? men få känner sig kallade. Apotekar- och receptarieutbildningarna i Uppsala har tappat kraftigt i popularitet på senare tid.

26 apr 2002, kl 20:24
0

Vid vårens intagning till apotekar- och receptarieprogrammen vid Uppsala universitet antogs för första gången i historien samtliga sökande.
? Visserligen är det alltid lägre söktryck inför vårintagningen än på hösten, men det minskade intresset är tydligt även vid höstintagen, säger Lennart Dencker, dekanus vid farmacevtiska fakulteten i Uppsala.

Sämre förkunskaper

Han har tre huvudförklaringar till utvecklingen.
? Dels är allt färre ungdomar intresserade av naturvetenskap generellt, och dels har antalet farmacevtiska utbildningar i landet ökat ordentligt på senare år vilket gett en utspädningseffekt. En tredje förklaring är den dåliga tillgången på studentbostäder i Uppsala, något som orsakat stark kritik från studentkårerna.
Den lägre intagningspoängen har också lett till försämrade studieresultat.
? I den inledande grundkursen i läkemedelsutveckling och användning har det märkts tydligt att studenternas förkunskaper blivit sämre.
Lennart Dencker vill dock inte tala om kris.
? Vi kommer alltid att få studenter. Men ambitionen att få hit de bästa lever vi inte upp till i dagsläget.
Det nya apotekarprogrammet i Göteborg har idag ett högre söktryck (se LMV 9/01) än utbildningen i Uppsala. Lennart Dencker tror dock inte att Uppsalautbildningarna av någon anledning hamnat i vanrykte.
? Snarare är det så att presumtiva studenter har bilden att yrket innebär tråkigt och rutinmässigt skrankearbete på apotek. Detta har konstaterats i en undersökning vid Danmarks Farmaceutiske Höjskole.
? I Göteborg har man omarbetat en populär biomedicinarutbildning och gjort det bra. Nu har de ett stort upptagningsområde i västra Sverige där läkemedelssektorn traditionellt har en stark ställning. Dessutom får ofta allt som är nytt en viss attraktionskraft, säger Lennart Dencker.

Ambassadörsprojekt

För att vända utvecklingen arbetar farmacevtiska fakulteten bland annat med ett så kallat ambassadörsprojekt, där studenter besöker sina gamla gymnasieskolor och berättar om utbildningen.
? Jag tror snarare på en intensifierad satsning på detta än broschyrer och liknande. Vi vill visa upp den dynamiska universitetsmiljö och levande bioteknikindustri som finns här i Uppsala. Det är viktigt att kommunicera att det är lätt att få jobb efter avslutad utbildning.