Annons

Farmacevten har störst inflytande över läkemedelsvalet

Än så länge är det de anställda på apoteken som har störst inflytande över patienters läkemedelsval i egenvården. Men på sikt läggs ett större ansvar på kunden.

19 sep 2003, kl 16:36
0

Det kan tyckas självklart att patienten är den som väljer läkemedel när det gäller egenvård. Men det finns många intressenter som påverkar valet. Fyra av aktörerna som lyfts fram på ett seminarium under Läkemedelsforum är marknadsföraren, kunden, farmacevten samt apotekets konkurrenter.
? Kundens val styrs av en komplex samverkan mellan de fyra aktörerna. Jag hoppas att vi kan belysa samspelet och hur det kan förändras i framtiden, säger Joakim Söderberg, moderator för seminariet, som arrangeras av Föreningen för läkemedelsinformation, FLI .
Störst påverkan av de fyra anser han dock att farmacevten på apoteket har.
? Tillsammans med placering av läkemedel och skyltning.Var går gränsen?

Joakim Söderberg hoppas på mycket apoteksfolk i publiken, för att få en bra diskussion med dem som möter patienterna i självvalet. Han vill ställa frågor kring etik och moral, och var gränsdragningen går mellan försäljning och samhällsservice.
? Jag vill också belysa frågan om man får sälja på apotek. Ska man som receptarie i självvalet tänka på att apoteket har större marginal på till exempel Alvedon än vad man har på Ipren, för bolagets skull? Ska man jobba med merförsäljning?
? Jag hoppas att seminariet leder till att farmacevten funderar över sin yrkesroll.Stödfunktioner hjälper kunden

Han tror att det blir mer potenta läkemedel i egenvården i framtiden. Speciellt som kommuner och landsting av kostnadsskäl vill föra över fler läkemedel till det receptfria sortimentet. Drömscenariot är att kunden håller sig så informerad att hon själv kan välja preparat och att apoteken fungerar som en stödfunktion.
? Dessutom kommer kunden ha andra hjälpmedel i framtiden, stödfunktioner som konsumentföreningar och patientorganisationer som hjälper kunden att göra valet, säger Joakim Söderberg.