Annons

Egenvård i fokus för nysatsning

Nysatsningen Läkemedelsforum blir tematiskt mer sammanhållen än tidigare läkemedelskongresser genom så kallade temasymposier. I år handlar dessa om egenvårdens möjligheter.

19 sep 2003, kl 16:37
0

Tidigare har läkemedelskongressen utgjorts av ett huvudsymposium, inklusive den årliga Bengt Danielsson-föreläsningen, Scheelesymposiet samt Apotekarsocietetens sektioners heldagsprogram.

Läkemedelsforum är istället uppbyggt kring temasymposier parallellt med sektionernas program. Dessa symposier, i år med inriktning på egenvård, pågår alla tre dagarna och modereras av vetenskapsjournalisten Maria Borelius. Scheelesymposiet med årets pristagare professor Jonathan Ellman hålls istället vid Biotech Forum i anslutning till Läkarsällskapets riksstämma i slutet av november.

Det nya upplägget har tagits fram av en programkommitté med representanter från Apotekarsocieteten, Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen och Stockholmsmässan, de organisationer som står bakom Läkemedelsforum.

? På sikt skulle det vara intressant att involvera ännu fler aktörer, exempelvis Vårdförbundet, säger Märit Johansson, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.

Mer sammanhängande

En annan nyhet är att kongressen nu äger rum från torsdag till lördag (23-25 oktober).
? Genom att ha ett program även på lördagen hoppas vi ge större möjlighet för apoteksanställda att delta.
Bakgrunden till nyordningen är bland annat att antalet besökare stabiliserats på en jämn nivå, ungefär 2 000 deltagare, efter några års stigande siffror på slutet av 1990-talet.
? Det nya upplägget ger via temasymposierna en mer sammanhängande helhet. Tanken med Läkemedelsforum är att ge en helhetsupplevelse där både kunskapstörsten och själen får sitt, säger Märit Johansson, som också utlovar en mer exklusiv utställningsmiljö än tidigare.

På en särskild industriscen kommer sponsorer och Lif:s medlemsföretag att presentera nyheter.
I år arrangerar Läkemedelsakademin och Apoteket också en kurs i kundkommunikation som är kostnadsfri för alla som anmält sig till Läkemedelsforum. Särskild anmälan krävs dock.
För mer information, program, anmälan med mera, se www.lakemedelsforum.com.