Annons

FACIT Kunskapsakuten Sömn

Facit på testet i Kunskapsakuten nr 6. 2010 om sömn

14 okt 2010, kl 16:31
0

1.  Bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel verkar genom GABA-receptorerna, hur påverkar det vakenhetsgraden?

SVAR: Genom att öka GABA-receptorernas känslighet för GABA. GABA är den främsta hämmande neurotransmittorn i hjärnan och när bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande preparat binder in till GABA-receptorerna blir de känsligare för GABA vilket gör att nervaktiviteten bromsas även när koncentrationen av GABA är låg i synapsen.

2.  Para ihop substansnamn och produktnamn.
x nitrazepam    x Circadin
x flunitrazepam    x Imovane
x triazolam    x Sonata
x propiomazin    x Propavan
x zopiklon    x Apodorm eller Mogadon
x melatonin    x Halcion
x zolpidem    x Stilnoct
x zaleplon    x Fluscand

SVAR:
nitrazepam – Apodorm/Mogadon
flunitrazepam- Fluscand
triazolam- Halcion
propiomazin- Propavan
zoplikon- Imovane
melatonin- Circadin
zolpidem- Stilnoct
zaleplon- Sonata

3.  Vilka sömnmedel anser Statens beredning för medicinsk utvärdering har bevisad effekt på sömnsvårigheter?

SVAR: zolpidem, zoplikon, zaleplon

4.  Nämn sju läkemedel som kan störa sömnen.

SVAR: teofyllin, fenylpropanolamin, betastimulerare, steroider, L-dopa, bromkriptin.