Annons

Exporten av läkemedel större än bil- och stålexporten

Enligt statistik från SCB ökade den svenska exporten av läkemedel med 25 procent under perioden januari till september 2001, jämfört med samma period året innan.

27 feb 2002, kl 13:22
0

Ökningen kan dessutom ses mot bakgrund av att den totala exporten från Sverige minskade med en procent under tidsperioden.

Läkemedel för 31,5 miljarder kronor exporterades från Sverige mellan januari och september 2001, enligt SCB. Under samma period exporterades bilar för 28,4, järn/stål för 29,7 och pappersmassa för 12,1 miljarder kronor.

Andelen läkemedel av den totala exporten ökade till 5,5 procent.