Annons

EU vill skapa virtuellt NIH

I juli antog EU-kommissionen ett förslag, baserad på den så kallade G10-gruppens arbete, som ska stärka den europeiska läkemedelsindustrins konkurrenskraft.

26 aug 2003, kl 11:28
0

Den så kallade G10-gruppen tillsattes i mars 2001 av EU-kommissionen med syfte att stärka den europabaserade läkemedelsindustrin. G10 har utgjort en mötesplats där representanter för europeiska regeringar och läkemedelsindustri arbetat fram rekommendationer, företrädesvis kring prissättning och subventionering av läkemedel.
Arbetet utmynnade i 14 rekommendationer. Dessa besvarades i juli av EU-kommissionen som formulerade ett slutligt förslag. I detta överväger kommissionen bland annat skapandet av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar med start 2005. Man vill också skapa europeiska virtuella hälsoinstitut med amerikanska NIH som förebild.
EU-kommissionen föreslår även ett förbud mot statlig priskontroll av läkemedel som inte köps eller ersätts av staten.