EU varnar för antidepressiva till barn

EU:s läkemedelsmyndighet EMEA har nu slutfört sin granskning av barn och ungdomars användning av antidepressiva SSRI- och SNRI-läkemedel. Resultatet blev en varning för användning när indikation saknas.

26 apr 2005, kl 11:06
0

Expertkommittén CHMP konstaterade vid sitt aprilmöte i ett slutligt utlåtande att självmordsrelaterat och aggressivt beteende observerats oacceptabelt ofta hos barn och ungdomar i de kliniska prövningarna av läkemedlen i fråga. Därför varnar man för användning utanför indikationerna.

Inga av läkemedlen är godkända för behandling av depression hos barn i EU. I USA är dock fluoxetin (Fontex/Prozac) godkänt på indikationen.

I EU är dock vissa läkemedel i gruppen indicerade vid tvångssyndrom och ADHD hos barn.

? Det här understryker att erfarenheterna hittills tyder på att det finns betydande risker vid användning av de här läkemedlen hos barn och ungdomar, säger Nils Lindefors, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

? I avvaktan på konklusiva kliniska prövningsresultat som tyder på motsatsen är det uppenbart att man bara bör använda dessa läkemedel om indikation föreligger.