Ett räddat år för skotsk man med högt kolesterol kostade 20 375 pund

West of Scotland, WOS, var en studie av 6 595 skotska män i åldern 45?64 år med en genomsnittlig kolesterolhalt på 7,0 mmol/L och utan tidigare genomgången hjärtinfarkt. För den grupp som primärpreventivt behandlades med pravastatin minskade risken för icke-dödlig hjärtinfarkt och död i hjärtkärlsjukdom med 31 procent.Nu har en forskargrupp beräknat kostnaderna för behandling […]

18 jul 2002, kl 22:58
0

West of Scotland, WOS, var en studie av 6 595 skotska män i åldern 45?64 år med en genomsnittlig kolesterolhalt på 7,0 mmol/L och utan tidigare genomgången hjärtinfarkt. För den grupp som primärpreventivt behandlades med pravastatin minskade risken för icke-dödlig hjärtinfarkt och död i hjärtkärlsjukdom med 31 procent.
Nu har en forskargrupp beräknat kostnaderna för behandling av en befolkning med samma sammansättning som den i WOS-studien. Studien har delvis betalats av Bristol-Myers Squibb, det företaget som marknadsför pravastatin (Pravachol).
Om man behandlar 10 000 sådana män med pravastatin i fem år beräknar forskarna att 318 män skulle slippa en kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, angina, stroke och TIA) jämfört med om samma grupp inte behandlades. 33 skulle slippa dö omedelbart, 138 skulle slippa en första icke-fatal hjärtinfarkt, 47 skulle slippa stroke eller TIA. Utöver de omedelbara dödsfallen skulle ytterligare 35 som överlevde den första kardiovaskulära händelsen dö under femårsperioden.
Behovet av akut vård på grund av dessa sjukdomar skulle minska med 2 017 dygn.
Forskarna beräknar nettokostnaden per sparat år till 20 375 pund (6 procents diskontering), knappt 270 000 kronor. Läkemedelskostnaden är den dominerande i sammanhanget. Varje person som behandlas med pravastatin kostar de brittiska myndigheterna motsvarande drygt 1 000 kronor per år. British Medical Journal 1997;315:1554?6, 1577?82
((1160 tkn)