Annons

ESC: Äldre patienter gynnas av invasiv behandling

Samma behandling kan användas både på äldre och yngre patienter med angina pectoris. Även om risken ökar är chansen till förbättrad livskvalitet större.

21 sep 2001, kl 18:35
0

Patienter äldre än 75 år med symptomgivande kornarsjukdom ska erbjudas kranskärlsangiografi följd av revaskularisering i form av antingen ballongvidgning eller by-pass-kirurgi, om läkaren bedömer det som möjligt. Deras livskvalitet ökar och de ska erbjudas behandlingen oavsett deras högre risk.

Det är resultaten av den schweiziska Time-studien som redovisades på måndagens Hot line.

301 patienter med symptomgivande kornarsjukdom äldre än 75 år följdes på 14 schweiziska centra i sex månader. De behandlades antingen med optimerad läkemedelsbehandling eller med kranskärlsangiografi följd av revaskularisering i form av antingen ballongvidgning eller by-pass-kirurgi, om läkaren bedömer det som möjligt

Båda grupperna upplevde minskade symptom och anginösa besvär, mest i den invasiva gruppen. Mortaliteten påverkades inte i studien. Studiens primära endpoint var livskvalitet. Livskvaliteten undersöktes med hjälp av ett frågeformulär som patienterna själva fyllde i.

? Huvudsyftet är inte att förlänga livet för dessa patienter utan att påverka deras livskvalitet, sade Matthias Pfisterer under presentationen.

? Time-studien är intressant men jag upplever att vi redan gör så här i Sverige, säger Claes Held vid Karolinska sjukhuset i en kommentar.

? Om de bedöms klara av det så opererar vi.