EMEA undersöker
cox-2 hämmares säkerhet

Ett par nya studier signalerar att cox-2 hämmare kan ha mer biverkningar än man tidigare trott. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har därför beslutat undersöka medlens säkerhetsprofil.

23 sep 2002, kl 10:34
0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har påbörjat en undersökning av cox-2 hämmarnas säkerhetsprofil.

? Anledningen är att rapporterna om biverkningar är högre än väntat, säger Jane Ahlqvist Rastad på Läkemedelsverket.

En undersökning, VIGOR-studien har till exempel visat på högre risk för hjärtinfarkt vid användning av rofecoxib (Vioxx) jämfört med naproxen, (0,4 procent jämfört med 0,1 procent). Ett resultat som gjorde att företaget MSD ändrade sin varningstext i USA.

Resultaten från den så kallade CLASS-studien då man jämfört celecoxib ( Celebra) med ibuprofen och diklofenak har också föranlett diskussioner om biverkningsfrekvensen hos cox-2 hämmare.

Frankrike, Irland och Tyskland har utsetts att för EMEA göra undersökningen.. Rapportländerna ska titta på om biverkningarna är en klasseffekt, alltså gäller för samtliga cox-2 hämmare eller om det gäller speciella preparat och jämföra cox-2 hämmare med NSAID-preparat.