EMEA återkallar all Raptiva på marknaden

Det europeiska läkemedelsverket, EMEA, har beslutat att dra tillbaka
alla förpackningar med psoriasismedlet Raptiva. Anledningen är att
risken att drabbas av PML visat sig vara stor.

9 jun 2009, kl 13:45
0

Annons

I februari i år beslutade EMEA att dra tillbaka försäljningstillståndet till vidare för Raptiva (efalizumab). Anledningen var rapporter om att patienter behandlat utvecklat progressiv multifokal leukoencefalopati, PML.

Läkemedelsverket uppmanade då förskrivare att inte förskriva fler recept utan att överväga annan behandling till dessa patienter. Rådet var att ingen patient skulle sluta plötsligt med Raptiva utan att i samråd med läkare övergå till annan behandling. EMEA efterlyste kliniska studier som skulle kunna identifiera en viss grupp av patienter som skulle kunna vara hjälpa av Raptiva men i maj beslutade det marknadsförande företaget, Merck Serono, att dra tillbaka sitt tillstånd. Detta fick EMEA att återkalla alla på marknaden kvarvarande batcher av produkten.

Raptiva godkändes i Europa 2004 för behandling av patienter med måttlig till svår kronisk plack-psoriasis som inte tål eller inte har effekt av annan systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexate och psoralen-behandling, PUVA.