Annons

EMA stramar upp

Den europiska läkemedelsmyndigheten inför strängare regler för när experter anses vara jäviga.

18 okt 2010, kl 13:27
0

EMA ska bli proaktivare när det gäller att hantera intressekonflikter hos experterna i myndighetens olika kommittéer.

De nya reglerna
införs för att balansera myndighetens behov av att knyta till sig de bästa vetenskapliga experterna samtidigt som man vill försäkra sig om att dessa inte har ekonomiska eller andra intressen i läkemedelsindustrin som kan påverka deras opartiskhet, skriver myndigheten i sin sammanfattning.

Enligt de nya
bestämmelserna ska intressekonflikter indelas i tre kategorier, direkta, indirekta och inga intressen. Experter och medlemmar i de vetenskapliga kommittéerna ska lämna in undertecknade redogörelser för ekonomiska eller andra intressen som kan påverka deras opartiskhet. Utifrån dessa undertecknade intyg gör sedan EMA en riskbedömning.

EMA kommer
med de nya reglerna att bli mer proaktiv både för att identifiera potentiella intressekonflikter men också i sökandet efter alternativa experter, skriver myndigheten på sin hemsida. Innan någon nomineras till en vetenskaplig kommitté ska EMA kontrollera eventuella lojalitetskonflikter. Kommittémedlemmarnas deklarationer kommer också att publiceras på myndighetens hemsida.
De nya bestämmelserna ska vara genomförda andra kvartalet 2011.