EMA granskar risker efter kärnkraftsolycka

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima har den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA inlett ett arbete med att värdera riskerna med
läkemedel från Japan. Risken för radioaktiva ämnen i preparaten bedöms i
nuläget vara liten.

5 maj 2011, kl 13:38
0

Annons

EMA har inlett samarbeten med både japanska och andra kontrollmyndigheter för att bedöma riskerna för att läkemedel tillverkade i Japan är radioaktiva. EMA skriver på sin hemsida att företag som har marknadsföringstillstånd för en produkt är de som bär ansvaret för att kvalitén och säkerheten för produkten är god.

Efter kontakter med japanska tillverkare har EMA gjort bedömningen att risken för radioaktiv smitta i japanska läkemedel är mycket låg.